Επ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στο deal Motor Oil-Ελλάκτωρ στις ΑΠΕ

Body

Ομόφωνα ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου του τομέα των ΑΠΕ της Ελλάκτωρ από την Motor Oil. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση αφορά την αγορά της παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής.

.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, ενέκρινε ομόφωνα, με την υπ΄αριθ. 799/2022 απόφαση της, κατ’ άρθρο 8 παράγραφο 3 του ν. 3959/2011, την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία “MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, 100% θυγατρική εταιρεία της “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.”, επί της δραστηριότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η οποία τελεί επί του παρόντος υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.”

H υπό εξέταση πράξη αφορά την αγορά της παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής.

Σύμφωνα με την Απόφαση, η υπό εξέταση συναλλαγή δεν θα επιφέρει αλλαγές στη δομή των προαναφερθέντων σχετικών αγορών, καθώς δεν θα εξαλείψει κάποια ουσιώδη και ενεργή ανταγωνιστική πίεση και κατά συνέπεια, κρίνεται ότι δεν θα επηρεάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές που αφορά. Άρα με την ως άνω Απόφαση της η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, έκρινε παρότι η εν λόγω συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011,δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.»

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

H απόφαση αφορά την αγορά της παραγωγής/προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο λιανικής.