Κουρμούσης: Η πρόοδος των τραπεζών στην κλιματική αλλαγή και ο ρόλος του ΤΧΣ

Body

Στην προσαρμογή και προετοιμασία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενόψει υιοθέτησης νέων κανόνων και μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναφέρθηκε ο κ. Φώτης Κουρμούσης, εκτελεστικό μέλος του Δ. Σ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

.

Μιλώντας στο συνέδριο του Capital Link με θέμα «μπορεί η βιωσιμότητα να υπερισχύσει της γεωπολιτικής;», είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

«H Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία περικλείει ένα τρίπτυχο διακυβέρνησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος (ESG). Έτσι, έχει ενσωματώσει κριτήρια ESG στις Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις (βλέπε ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ).

Παράλληλα, οι τράπεζες ενσωματώνουν κριτήρια ESG κατά την αξιολόγηση πελατών τους για δανεισμό. Συνεπώς αν μια επιχείρηση επιθυμεί να λαμβάνει χρηματοδοτήσεις (είτε επιδοτήσεις ή δάνεια), τότε θα πρέπει να υιοθετήσει στρατηγική και υλοποιήσει δράσεις ενίσχυσης της εταιρικής διακυβέρνησης (διαφάνεια, αποφυγή δωροδοκίας κλπ), υποστήριξης της κοινωνίας (ισότητα φύλων, αποφυγή διακρίσεων εργαζομένων, ισορροπία εργασιακής – προσωπικής ζωής κλπ), καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος (ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, κλιματική αλλαγή κλπ).

Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) προωθούμε την αειφόρο οικονομία και χρηματοδότηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, υποστηρίζοντας τις διεθνείς αρχές και στόχους των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact, UNEP FI), καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Taxonomy, CSRD).

Πρόσφατα αξιολογήθηκε η ετοιμότητα των συστημικών τραπεζών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και επισημάνθηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία έτη, υπό την καθοδήγηση του ΤΧΣ, ως μετόχου τους. Περισσότερα για τις συναφείς δράσεις μας περιλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση Αειφορίας: www.hfsf.gr»

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Ποιες ενέργειες προωθούνται.