ΤΧΣ

ΤΧΣ: Μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τραπεζικού κλάδου - Από ΑΠΕ καλύπτεται το 99% των αναγκών

Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η κοινωνική και χρηματοοικονομική συμπερίληψη και η εταιρική διακυβέρνηση συνέχισαν να αποτελούν τους κύριους πυλώνες της στρατηγικής ESG του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στη διάρκεια του 2022, τόσο προς τις Τράπεζες στις οποίες συμμετέχει όσο και σε όλο το φάσμα των εσωτερικών του λειτουργιών, με στόχο τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

.

Κριτήρια Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG) στα δάνεια

Submitted by jmantzikos on Wed, 02/15/2023 - 16:01

Οι τράπεζες μέχρι σήμερα μελετούν την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, με σκοπό να της δώσουν δάνεια. Στο πλαίσιο αυτό αξιολογούν και τον κίνδυνο μη αποπληρωμής του δανείου, γεγονός που επηρεάζει και το επιτόκιο δανεισμού. Η αξιολόγηση αυτή βασίζεται σε στοιχεία και πληροφορίες κυρίως οικονομικού χαρακτήρα (π.χ. ισολογισμός, πωλήσεις, κόστη).

ΤΧΣ: Με εστίαση σε ESG και ενεργειακό αποτύπωμα η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δημοσιεύει την δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Η Έκθεση παρουσιάζει την προσέγγιση του Ταμείου σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), καθώς επίσης τον σημαντικό αντίκτυπο και ευκαιρίες που δημιουργούν τόσο για το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021 συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards).

Κουρμούσης: Η πρόοδος των τραπεζών στην κλιματική αλλαγή και ο ρόλος του ΤΧΣ

Στην προσαρμογή και προετοιμασία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενόψει υιοθέτησης νέων κανόνων και μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναφέρθηκε ο κ. Φώτης Κουρμούσης, εκτελεστικό μέλος του Δ. Σ. του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

.

Μιλώντας στο συνέδριο του Capital Link με θέμα «μπορεί η βιωσιμότητα να υπερισχύσει της γεωπολιτικής;», είπε μεταξύ άλλων τα εξής:

Την πρώτη του Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 παρουσιάζει το ΤΧΣ

Την πρώτη του Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 δημοσίευσε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Έκθεση παρουσιάζει την προσέγγιση του Ταμείου σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), καθώς επίσης τον σημαντικό αντίκτυπο και ευκαιρίες που δημιουργούν τόσο για το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα.