Η Καλιφόρνια υποχρεώνει και επίσημα εταιρείες κολοσσούς να αποκαλύπτουν εκπομπές αερίου

Body

Κολοσσιαίες εταιρείες, όπως η Apple και η Disney, θα υποχρεωθούν να αποκαλύπτουν τις εκπομπές αερίου τους, μετά το νέο νόμο που ψήφισε το τοπικό Κοινοβούλιο.

.

Ο κυβερνήτης της Πολιτείες, Γκάβιν Νιούσομ, υπέγραψε το νομοσχέδιο – που πέρασε το τοπικό Κοινοβούλιο – που απαιτεί από τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων να αναφέρουν τις εκπομπές άνθρακα.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι αντίστοιχα νομοσχέδια συζητούνται και σε Ομοσπονδιακό επίπεδο τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο κυβερνήτης επαίνεσε την ψήφιση του νόμου, ωστόσο εξέφρασε ανησυχίες για το κατά πόσο θα μπορέσει να εφαρμοστεί από τις αρχές.

Πρόσθεσε δε ότι ανησυχεί «για το συνολικό οικονομικό αντίκτυπο αυτού του νόμου στην επιχειρηματικότητα» στην περιοχή.

Η ψήφιση του νόμου προβλέπει ότι οι αρχές θα πρέπει να έχουν τοποθετήσει ένα σύστημα αναφοράς εκπομπών άνθρακα από την 1η Ιανουαρίου του 2025, λίγο περισσότερο δηλαδή από ένα χρόνο από σήμερα.

Καθώς η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή γίνεται όλο και πιο επιτακτική, αυξάνονται οι πιέσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις να αναφέρουν επακριβώς τις εκπομπές άνθρακα που εκπέμπουν, είτε άμεσα μέσω των λειτουργιών τους είτε έμμεσα, όπως για παράδειγμα μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρισμού.

Η Καλιφόρνια, η οποία είναι πρωτοπόρα στην ψήφιση και εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας, είναι ταυτόχρονα και έδρα πολλών κολοσσιαίων εταιρειών.

Η Chevron, η Meta, η Wells Fargo, η Intel και HP έχουν την έδρα τους στην συγκεκριμένη Πολιτεία, ενώ όλες έχουν ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πρόσφατα, η πολιτεία πέρασε νόμο που απαιτεί από τις εταιρείες με ετήσιο τζίρο άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων να δημοσιοποιούν τους οικονομικούς κινδύνους που προέρχονται από την κλιματική κρίση, κάτι που, όπως είπε ο κ. Νιούσομ, θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αποφεύγουν τους σχετικούς κινδύνους.

Ωστόσο, εξέφρασε για ακόμα μία φορά τις ανησυχίες του για το κόστος που θα έχει στις επιχειρήσεις.

Πάντως, η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήδη επεξεργάζεται σχετική νομοθεσία σε Ομοσπονδιακό επίπεδο και θα απαιτεί από τις εταιρείες να καταγράφουν και να δημοσιοποιούν τις εκπομπές άνθρακα και τους κινδύνους από την κλιματική κρίση.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Η Καλιφόρνια, η οποία είναι πρωτοπόρα στην ψήφιση και εφαρμογή περιβαλλοντικής νομοθεσίας, είναι ταυτόχρονα και έδρα πολλών κολοσσιαίων εταιρειών.