Γιάννης Γιαρέντης (ΔΑΠΕΕΠ): «Με το νέο δελτίο του ΕΛΑΠΕ γίνεται σαφές, ότι οι ΑΠΕ παραμένουν σε αναπτυξιακή πορεία»

Body

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) δημοσιεύει σήμερα το ΔΕΛΤΙΟ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & Αποθήκευσης στην καθιερωμένη του μορφή με απολογιστικά δεδομένα για το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος_2023 και εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους, αναλύοντας τα βασικά Ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη.

.

Παράλληλα, καθιερώνουμε μίνι μηνιαίο Δελτίο του ΕΛΑΠΕ και το δημοσιεύουμε σήμερα για πρώτη φορά για τον Απρίλιο 2023. Σε αυτό περιλαμβάνονται ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη (εγκατεστημένη ισχύς & παραγωγή ΑΠΕ, αποτελέσματα Εκκαθαρίσεων, πίνακες Υπολογαριασμών κλπ) βασισμένα σε αρχικές μετρήσεις δεδομένων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να δίνεται μία πρώτη, πιο άμεση απολογιστική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων μέσα από γραφήματα και συνοπτικούς πίνακες.

Τι προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΛΑΠΕ

Η εγκατεστημένη ισχύς έως και τον Απρίλιο_2023 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα συνολικά είναι 10,7 GW, όπως αναλύεται σε νέα ενότητα με απεικόνιση του Μητρώου ΑΠΕ. Οι ενεργές συμβάσεις ανέρχονται σε 19.182.

Τον Απρίλιο_2023, ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ σε ότι αφορά τα έργα με ενεργοποίηση πριν την 01.01.2021 διατηρείται πλεονασματικός με το τρέχον υπόλοιπο να ανέρχεται στα 107,92 εκατ. € ενώ και ο Υπολογαριασμός Νέων έργων με ενεργοποίηση μετά την 01.01.2021 παρουσιάζει πλεόνασμα 84,79 εκατ. €. Συνολικά το αποτέλεσμα του Ειδικού Λογαριασμού ανέρχεται στα 192,71 εκατ. €.

Το Μάρτιο_2023 η εκτίμηση του σωρευτικού υπολοίπου του Ειδικού Λογαριασμού των παλαιών έργων είναι στα – 222,22 εκατ. €, με την εφαρμογή του Προσωρινού Μηχανισμού αλλά και τις μειωμένες καταναλώσεις ΗΕ να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες για τον σχηματισμό του προαναφερθέντος ελλείμματος. Αντίθετα η εκτίμηση του σωρευτικού υπολοίπου για τον Υπολογαριασμό των νέων έργων παραμένει θετική και ίση με 114,38 εκατ. €.

Για τις προβλέψεις του εσόδου από το ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2023 στο παρόν Δελτίο έχει γίνει επανεκτίμηση κι έχει ληφθεί υπόψιν η σημαντικά μειωμένη κατανάλωση ΗΕ που παρατηρείται εδώ και αρκετούς μήνες με την αρνητική επίδραση στο συνολικό έσοδο από το ΕΤΜΕΑΡ να πλησιάζει τα 70 εκατ. € για το υπόλοιπο του έτους.

Ο ισοσκελισμός των δύο Υπολογαριασμών του ΕΛΑΠΕ (παλαιών και νέων έργων) μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης της εξίσωσης καθώς αξίζει να αναφερθεί ότι χωρίς ισοσκελισμό απαιτείται το 16% του εσόδου από τους ρύπους για να καλυφθεί το έλλειμμα του Υπολογαριασμού των παλαιών έργων ενώ με τον ισοσκελισμό το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 10%.

Μέχρι και τον Μάιο_2023 το συνολικό έσοδο από τις Δημοπρασίες Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου ανέρχεται στα 619,24 εκατ. ευρώ με το 3,8% να κατευθύνεται προς τον ΕΛΑΠΕ και το 77,275% προς το ΤΕΜ. Η μέση τιμή των δημοπρασιών από την αρχή του έτους διαμορφώνεται στα 87,1 ευρώ ανά τόνο.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος, Γιάννης Γιαρέντης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με το νέο δελτίο του ΕΛΑΠΕ γίνεται σαφές, ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας παραμένουν σε αναπτυξιακή πορεία με συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση παρέχοντας επενδυτική ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, η ανάγκη για διασύνδεση των δυο Υπολογαριασμών των παλαιών και των Νέων έργων, προ και μετα το 2021, δείχνει να είναι απαραίτητη.

Επίσης η νέα κατανομή των εσόδων του ΣΕΔΕ, με αυξηση των εισροών προς τον υπολογαριασμό των ενισχύσεων θα αποτελέσει ένα ακόμη όπλο για τον ισοσκελισμένο ΕΛΑΠΕ.

Προχωρούμε αποφασιστικά στο δρόμο για την παραγωγή μόνο καθαρής ενέργειας, με προφανές όφελος τόσο για τα οικονομικά των πολιτών όσο και για την Προστασία του Περιβάλλοντος».

 

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Μέχρι και τον Μάιο_2023 το συνολικό έσοδο από τις Δημοπρασίες Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου ανέρχεται στα 619,24 εκατ. ευρώ με το 3,8% να κατευθύνεται προς τον ΕΛΑΠΕ και το 77,275% προς το ΤΕΜ.