ΕΛΑΠΕ

Γιάννης Γιαρέντης (ΔΑΠΕΕΠ): «Με το νέο δελτίο του ΕΛΑΠΕ γίνεται σαφές, ότι οι ΑΠΕ παραμένουν σε αναπτυξιακή πορεία»

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) δημοσιεύει σήμερα το ΔΕΛΤΙΟ Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & Αποθήκευσης στην καθιερωμένη του μορφή με απολογιστικά δεδομένα για το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος_2023 και εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους, αναλύοντας τα βασικά Ενεργειακά και οικονομικά μεγέθη.

.