Οι αναπτυξιακές τράπεζες βοηθούν στην υιοθέτηση εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων - καινοτόμων τεχνολογιών

Body

Στις ανάγκες συνεργασίας των αναπτυξιακών τραπεζών με τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό κόσμο και άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς αναφέρθηκε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Παντελής Τζωρτζάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 'Αμυνας-EDA (6th SEDSS III Conference and 2nd CF SEDSS III Energy Technology Solutions) στην Μάλαγα παρουσία διακεκριμένων ομιλητών και εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών στήριξης της καινοτομίας για αμυντικούς σκοπούς, υπουργεία Εθνικής 'Αμυνας και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας.

.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της HDB, στις ομάδες εργασίας του συνεδρίου, που τελούσε υπό την αιγίδα της Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και φιλοξενήθηκε από το υπουργείο 'Αμυνας της Ισπανίας (ES MoD), έχει ανατεθεί ο ρόλος του στρατηγικού σχεδιασμού των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο χώρο της 'Αμυνας των κρατών μελών και συνεισφέρει στην ετήσια Αμυντική επισκόπηση της Ευρώπης (Coordinated Annual Review on Defense-CARD) στη μόνιμη δομημένη συνεργασία των κρατών μελών στα Αμυντικά θέματα (PESCO) και στο European Defense Fund (EDF) όπως και όλων των μελλοντικών εργαλείων στήριξης της Ευρωπαϊκής Άμυνας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τονίστηκε η καθοριστική συνεισφορά του αμυντικού τομέα στην πρώτη γραμμή των καινοτόμων τεχνολογιών καθαρής ενέργειας ενώ αναλύθηκε το νέο ενεργειακό τοπίο, από το 2030 και μετά, εξετάζοντας τις τάσεις της ενεργειακής τεχνολογίας και τον κρίσιμο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το πράσινο υδρογόνο στην πράσινη μετάβαση όπως έχουν προσδιοριστεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης συμφωνίας μετά το 2030.

Εκπροσωπώντας την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο κ. Τζωρτζάκης τόνισε τη σημασία της HDB και, γενικότερα, των αναπτυξιακών τραπεζών, στη χρηματοδότηση των ΜμΕ και στη λειτουργία τους ως συνδετικός κόμβος μεταξύ των επιχειρήσεων, των δημόσιων αρχών και φορέων, των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστημίων για τον εντοπισμό αποτελεσματικών και καινοτόμων λύσεων και στο χώρο της έρευνας και ανάπτυξης που εξυπηρετεί διττούς σκοπούς Αμυντικούς αλλά και Πολιτικούς (DUAL USE), καθώς και για την επιτάχυνση και υιοθέτηση εναλλακτικών επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Αναφέρθηκε σε ανάγκες συνεργασίας με τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό κόσμο και άλλους ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς και στις ανάγκες διαμόρφωσης κεντρικού συντονισμού με τα υπουργεία Εθνικής 'Αμυνας, ώστε να επεκταθούν οι γνώσεις σχετικά με πρωτοποριακές ενεργειακές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στον αμυντικό τομέα. Συγχρόνως παρουσίασε καινοτόμες λύσεις στη χρηματοδότηση της άμυνας και στη βιώσιμη ασφάλεια καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών πρωτοβουλιών, των στρατηγικών συνεργασιών στην υποστήριξη της άμυνας και της ασφάλειας που προάγουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.

Συγχρόνως, ο κ. Τζωρτζάκης υπογράμμισε τη σημασία της Διεύθυνσης Καινοτομίας της HDB στο συντονισμό της έρευνας με την ενίσχυση της επενδυτικής και επιχειρηματικής κουλτούρας για τη δημιουργία πρωτοτύπων (proof of concepts), πατεντών και μεταφοράς τεχνολογίας από τα εργαστήρια σε τελικό προϊόν-έτοιμο προς εμπορική εκμετάλλευση και στο χώρο της 'Αμυνας dual use που βοηθά και την προσέλκυση επενδύσεων (VCs) με την παροχή κατάλληλων χρηματοδοτικών και μη χρηματοδοτικών εργαλείων και υπηρεσιών.

Τέλος παρουσιάστηκαν δύο νέα μη χρηματοδοτικά εργαλεία της τράπεζας, το ESG Tracker και το Innovation Scorecard που βοηθούν ΜμΕ και νεοφυείς στη διασφάλιση χρηματοδότησης.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Στο ζήτημα αναφέρθηκε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, Παντελής Τζωρτζάκης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 'Αμυνας-EDA (6th SEDSS III Conference and 2nd CF SEDSS III Energy Technology Solutions) στην Μάλαγα.