Κάν' το όπως η Ε.Ε.: Ντόμινο αυστηριοποιήσεων στους κανονισμούς ESG και σε άλλες αγορές

Body

Μετά τη δημοσίευση νέων κανονισμών σχετικά με το ESG από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες ξεκινούν μία προσπάθεια αυστηροποίησης των περιορισμών όσον αφορά τη χρήση της ετικέτας, η οποία μπορεί να βρεθεί σε όλα τα είδη, από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια μέχρι τα σύνθετα παράγωγα.

.

Πιο συγκεκριμένα, οι καναδικές ρυθμιστικές αρχές εργάζονται για τη βελτίωση των γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με το κλίμα για τους εκδότες, ενώ η Κίνα αναπτύσσει εθελοντικές κατευθυντήριες γραμμές για τις εταιρείες ώστε να αναφέρουν μετρήσεις που σχετίζονται με τις προσπάθειες βιωσιμότητας.

Αντίστοιχα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) πρότεινε κανόνες για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια που χαρακτηρίζονται ως ESG επενδύουν τουλάχιστον το 80% του ενεργητικού τους με τρόπο που ευθυγραμμίζεται με την καθιερωμένη στρατηγική ESG. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιθυμεί επίσης να απαιτήσει πρόσθετες γνωστοποιήσεις στις ετήσιες εκθέσεις και στο υλικό μάρκετινγκ που εξηγούν πώς τα κεφάλαια και οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι λαμβάνουν υπόψη τους την ESG κατά την επένδυση, καθώς και να αναφέρουν τα κεφάλαια τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Παράλληλα με την εξέλιξη της νομοθεσίας και την αλλαγή πολιτικής, τα περιουσιακά στοιχεία βιώσιμων επενδύσεων συνέχισαν να αυξάνονται. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επισκόπηση Βιώσιμων Επενδύσεων 2020 (GSIR), από το 2018-2020, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων βιώσιμων επενδύσεων σε απόλυτους όρους (48% και 42% αύξηση, αντίστοιχα), ακολουθούμενες από την Ιαπωνία (34% αύξηση) και την Αυστραλασία (25% αύξηση). Η περιφερειακή κατανομή για την περίοδο 2018-2020 παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη, με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων βιώσιμων επενδύσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR) ορίζει ένα αμοιβαίο κεφάλαιο του άρθρου 9 ως «ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που έχει ως στόχο τις βιώσιμες επενδύσεις ή τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα». Ωστόσο, μια ανάλυση του Bloomberg αποκάλυψε ότι συνολικά 91 ETF του άρθρου 9 έχουν λάβει καθαρές εισροές ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, αυξάνοντας το ενεργητικό τους κατά σχεδόν 14%. Αυτό συμβαίνει καθώς τα ταμεία σημείωσαν απώλειες περίπου 12% κατά μέσο όρο. Από αυτά, το iShares Global Clean Energy ETF είχε την καλύτερη απόδοση, συγκεντρώνοντας 762 εκατομμύρια δολάρια φέτος και κερδίζοντας 1%. 

Σύμμφωνα με το Bloomberg, ενώ το iShares Global Clean Energy ETF ήταν το αμοιβαίο κεφάλαιο βιωσιμότητας με τις καλύτερες επιδόσεις του 2022, μια βαθύτερη ματιά στις μετρήσεις ESG των εταιρειών του αμοιβαίου κεφαλαίου δείχνει ότι ορισμένες έχουν προφίλ κινδύνου. Υπήρχαν έξι εταιρείες με σοβαρή βαθμολογία στην κατηγορία Sustainalytics ESG Risk στις 30 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Aemetis Inc. και της ελβετικής εταιρείας παροχής ενέργειας και λύσεων BKW Energie AG.

Η αλήθεια είναι ότι επενδύσεις στη βιωσιμότητα έχουν πληγεί από ισχυρισμούς περί «πράσινου ξεπλύματος» καθώς οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν κεφάλαια ή πελάτες διογκώνουν τις επιδόσεις τους στα κριτήρια ESG. Για το λόγο αυτό, οι διάφορες ρυθμιστικές αρχές προσπαθούν να εστιάσουν στη διαφάνεια και τις συγκρούσεις συμφερόντων, ενώ παράλληλα απαιτούν από τις εταιρείες να αποδεικνύουν την εγκυρότητα των μετρήσεων. Σύμφωνα με την Karen Ho, η παγκόσμια προσπάθεια των κυβερνήσεων να καταπολεμήσουν το «πράσινο ξέπλυμα» μπορεί να βοηθήσει τους επενδυτές να εντοπίσουν πού να ποντάρουν στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη γωνιά των επενδύσεων ESG.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Κάν' το όπως η Ε.Ε.: Ντόμινο αυστηριοποιήσεων στους κανονισμούς ESG και σε άλλες χώρες
Επικεφαλίδα

Υπάρχει μία παγκόσμια ώθηση για την οικοδόμηση ενιαίων προτύπων αναφορικά με τις επιδόσεις σε θέματα ESG, προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο greenwashing.