κανόνες

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε «αποδυναμωμένους» κανόνες για το κλίμα

Το κορυφαίο ρυθμιστικό όργανο της Wall Street ψήφισε την Τετάρτη για την υιοθέτηση ενός κανόνα που θα απαιτούσε από τις δημόσιες εταιρείες να γνωστοποιούν ορισμένους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, έναν κανονισμό που είναι ο πρώτος στο είδος του και ο οποίος είχε αποδυναμωθεί σε σχέση με προηγούμενο σχέδιο.

.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε το πρώτο βήμα για τις αξιολογήσεις ESG

Το Ευρωπαικό Συμβούλιο κατέληξε χθες σε συμφωνία σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευσης για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών, κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG), με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στα βιώσιμα προϊόντα.

.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας  των αξιολογήσεων ESG με τη βελτίωση της διαφάνειας και της ακεραιότητας των δραστηριοτήτων των παρόχων αξιολογήσεων ESG, καθιστώντας τις αξιολογήσεις πιο συγκρίσιμες και αποτρέποντας πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις της εφαρμογής των ESG στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Submitted by jmantzikos on Wed, 11/29/2023 - 16:35

H Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί δυναμικά την ολοκληρωμένη εφαρμογή της οδηγίας CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) από τους οργανισμούς που καταρχήν δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ, συπεριλαμβάνοντας σταδιακά όλες τις επιχειρήσεις μέχρι το 2030. Οι οδηγίες αυτές ενσωματώνουν τις οδηγίες NFRD (Non-Financial reporting Directive) που μέχρι στιγμής εφαρμόζονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς εισηγμένους στο Χρηματιστήριο.

.

Η Γερμανία πιέζει να εξαιρεθούν οι ΜΜΕ από τους κανόνες πράσινης αναφοράς

Η Γερμανία επιδιώκει να εξαιρέσει χιλιάδες εταιρείες Mittelstand από τους κανόνες της ΕΕ για την πράσινη αναφορά, σε μια κίνηση που σύμφωνα με αξιωματούχους κινδυνεύει να εκτρέψει τις προσπάθειες του μπλοκ να καταστήσει τις εταιρείες υπόλογες για τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον.

.

ΗΠΑ: Σε αναμονή του κανόνα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τους κανόνες γνωστοποιήσεων

Οι εταιρείες προετοιμάζονται για έναν νέο κανόνα της S.E.C. που θα τις υποχρεώνει να αποκαλύπτουν τις εκπομπές τους. Όμως, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δεν είναι ακόμη σίγουροι πότε -αν ποτέ- θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός ή τι ακριβώς θα συνεπάγεται.

.

Τα κεφάλαια που πωλούνται ως "βιώσιμα" πλήττονται από τους διαφορετικούς κανόνες

Σχεδόν κανένα βιώσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα μπορεί να πωλείται με συνέπεια ως τέτοιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι εποπτικές αρχές των τριών χωρών εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες κατά του "πράσινου ξεπλύματος", σύμφωνα με μια νέα μελέτη που βασίζεται σε περισσότερα από 18.000 επενδυτικά προϊόντα.

.

Αντιστρέφονται οι υποβαθμίσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων ESG στην Ευρώπη

Λίγους μήνες μετά την υποβάθμιση των "βιώσιμων" επενδυτικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, ο κλάδος προετοιμάζεται για μαζικές αναβαθμίσεις, λένε οι αναλυτές, διακινδυνεύοντας ένα νέο κύμα κατηγοριών για "πράσινο ξέπλυμα".

.

Η αναταξινόμηση από τα "ανοικτά πράσινα" κεφάλαια του άρθρου 8 στα αντίστοιχα κεφάλαια του άρθρου 9, που είναι πιο "σκουροπράσινα", αναμένεται ως αποτέλεσμα μιας διευκρίνισης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο.

Τουλάχιστον 10.000 ξένες εταιρείες θα «πληγούν» από τους κανόνες της ΕΕ για τη βιωσιμότητα

Χιλιάδες αμερικανικές, καναδικές και βρετανικές εταιρείες θα πρέπει να εντείνουν την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από τα επόμενα χρόνια, σε μια ρυθμιστική προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια για τα πάντα, από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των εταιρειών έως τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. 

.

Τα «ελαφρώς» πράσινα αμοιβαία κεφάλαια είχαν εισροές 29 δισ. ευρώ

Αφού έχασε χρήματα πελατών όλο το χρόνο, η κατηγορία των λιγότερο αυστηρών αμοιβαίων κεφαλαίων ESG στην Ευρώπη σημείωσε ξαφνική αύξηση των εισροών τον περασμένο μήνα. Η στροφή ήρθε καθώς οι διαχειριστές συντάξεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακατεύθυναν κεφάλαια ως απάντηση στο οικονομικό σοκ που προκάλεσαν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις υπό την τότε πρωθυπουργό Liz Truss.

Κάν' το όπως η Ε.Ε.: Ντόμινο αυστηριοποιήσεων στους κανονισμούς ESG και σε άλλες αγορές

Μετά τη δημοσίευση νέων κανονισμών σχετικά με το ESG από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες ξεκινούν μία προσπάθεια αυστηροποίησης των περιορισμών όσον αφορά τη χρήση της ετικέτας, η οποία μπορεί να βρεθεί σε όλα τα είδη, από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια μέχρι τα σύνθετα παράγωγα.

.