Η Σιγκαπούρη αναπτύσσει δίκτυα παροχής βιοκαυσίμων

Body

Το Παγκόσμιο Κέντρο Ναυτιλιακής Απανθρακοποίησης (GCMD), με έδρα τη Σιγκαπούρη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή δύο αλυσίδων εφοδιασμού μειγμάτων βιοκαυσίμων διαφορετικής προέλευσης, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στον ναυτιλιακό κλάδο. Οι δοκιμές περιλάμβαναν τη μεταφορά των βιοκαυσίμων από τις μονάδες παραγωγής τους έξω από τη Σιγκαπούρη σε ειδικές εγκαταστάσεις, όπου τα καύσιμα αναμειγνύονταν και στη συνέχεια χρησιμοποιούνταν για τον εφοδιασμό πλοίων, ενώ οι εργαστηριακές δοκιμές των καυσίμων συνεχίστηκαν μέχρι και την κατανάλωσή τους πάνω στα πλοία.

.

Οι εν λόγω δοκιμές έλαβαν χώρα από τις 31 Οκτωβρίου του 2022 έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2023 και περιλάμβαναν τη δοκιμή των καυσίμων πάνω σε πέντε διαφορετικά πλοία, με 4.700 μετρικούς τόνους μειγμάτων βιοκαυσίμων να καταναλώνονται συνολικά. Για την πραγματοποίηση των δοκιμών χρησιμοποιήθηκαν δύο βιώσιμα μείγματα βιοκαυσίμων. Το ένα περιείχε μεθυλεστέρες χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (UCOME) σε συνδυασμό με πετρέλαιο πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO), ενώ το δεύτερο περιείχε UCOME αναμεμειγμένο με πετρέλαιο υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (HSFO).

Στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιούλιο του 2022, συμμετέχουν συνολικά 19 εταίροι και 13 πλοία από τις κατηγορίες των δεξαμενόπλοιων, containerships και φορτηγών, τα οποία θα εφοδιαστούν με τα υπό δοκιμή βιοκαύσιμα στη Σιγκαπούρη και στο Ρότερνταμ. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας των αλυσίδων εφοδιασμού βιώσιμων βιοκαυσίμων, ενισχύοντας τις προσπάθειες μείωσης των εκπομπών του ναυτιλιακού κλάδου μέσω της αξιοποίησης εναλλακτικών καυσίμων.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Οι εν λόγω δοκιμές έλαβαν χώρα από τις 31 Οκτωβρίου του 2022 έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2023 και περιλάμβαναν τη δοκιμή των καυσίμων πάνω σε πέντε διαφορετικά πλοία.