Αφιέρωμα: Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον

Body

Η Εταιρική Διακυβένρηση είναι ένας όρος που τώρα τελευταία κυριαρχεί στις συζητήσεις των διοικητικών συμβουλίων και η εκσυχρόνιση αυτής αποτελεί προαπαιτούμενο για τις εταιρείες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις της εποχής. 

.

Το συγκεκριμένο αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ενσωμάτωση ενός σύγχρονου μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης καιπροωθούν τις βέλτιστες πρακτικές για ένα πρότυπο Εργασιακό Περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καταγράψει τη στρατηγική των πιο σύγχρονων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα γύρω από αυτούς τους δύο πυλώνες. 

Διαβάστε το αφιέρωμα ΕΔΩ

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Αφιέρωμα: Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον
Επικεφαλίδα

Ένα εκτενές αφιέρωμα που περιγράφει το μοντέλο Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετούν οι εταιρείες και την κουλτούρα που έχουν όσον αφορά το Εργασιακό Περιβάλλον.