Αφιέρωμα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι προκλήσεις και οι προσδοκίες των εταιρειών για το 2024

Ένα εκτενές αφιέρωμα φιλοξενεί το site www.esgstories.gr το οποίο περιγράφει τις πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείες στους τομείς ESG, τα αποτελέσματα που πέτυχαν το 2023 αλλά και τους νέους στόχους που έχουν θέσει για το 2024.  

.

Το 2023 υπήρξε μία απαιτητική χρονιά για τις επιχειρήσεις όπου το ESG αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλές εταιρείες. Το 2024 αναμένεται να αποτελέσει σταθμό καθώς θα αποτελέσει "Έτος Συμμόρφωσης", όπου η προσέγγιση των εταιρειών σε αναφορές βιωσιμότητας θα μεταβεί από εθελοντική σε υποχρεωτική. 

Αφιέρωμα: Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον

Η Εταιρική Διακυβένρηση είναι ένας όρος που τώρα τελευταία κυριαρχεί στις συζητήσεις των διοικητικών συμβουλίων και η εκσυχρόνιση αυτής αποτελεί προαπαιτούμενο για τις εταιρείες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις της εποχής. 

.

Το συγκεκριμένο αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ενσωμάτωση ενός σύγχρονου μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης καιπροωθούν τις βέλτιστες πρακτικές για ένα πρότυπο Εργασιακό Περιβάλλον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι προκλήσεις και οι προσδοκίες των εταιρειών για το 2023

Ένα εκτενές αφιέρωμα φιλοξενεί το site www.esgstories.gr το οποίο περιγράφει τις πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείες στους τομείς ESG, τα αποτελέσματα που πέτυχαν το 2022 αλλά και τους νέους στόχους που έχουν θέσει για το 2023.  

.

Αφιέρωμα: Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον

Η Εταιρική Διακυβένρηση είναι ένας όρος που τώρα τελευταία κυριαρχεί στις συζητήσεις των διοικητικών συμβουλίων και η εκσυχρόνιση αυτής αποτελεί προαπαιτούμενο για τις εταιρείες που θέλουν να πρωταγωνιστήσουν στις εξελίξεις της εποχής. 

.

Το συγκεκριμένο αφιέρωμα φιλοδοξεί να αναδείξει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, που ανταποκρίθηκαν στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ενσωμάτωση ενός σύγχρονου μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης καιπροωθούν τις βέλτιστες πρακτικές για ένα πρότυπο Εργασιακό Περιβάλλον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Οι ψηφιακές πλατφόρμες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το υπολογιστικό νέφος και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ορισμένες από τις τεχνολογίες που επηρεάζουν τομείς όπως είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, ο αγροδιατροφικός κλάδος, οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εργοστασιακή παραγωγή και η υγειονομική περίθαλψη, απλοποιώντας καθημερινές διαδικασίες και διευκολύνοντας τις ζωές των ανθρώπων.

.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι επιτυχημένες πρακτικές ESG στον κλάδο της ενέργειας

Οι εταιρείες του κλάδου της ενέργειας παίζουν κομβικό ρόλο στον αγώνα για την πράσινη μετάβαση καθώς η στροφή σε μία ουδέτερη κλιματικά οικονομία βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών που αυτή επιφέρει.

.

Την ίδια στιγμή δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του «κοινωνικού αποτυπώματος» μέσα από δράσεις για την κοινωνία και τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις, βασισμένες σε ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης.