Ελλάκτωρ: Ολοκληρώθηκε το deal με την Motor Oil

Body

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του 75% κλάδου ΑΠΕ της Ελλάκτωρ στη Motor Oil, έναντι 671,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η συναλλαγή πώλησης του Κλάδου των ΑΠΕ στην MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής «ΜΟRE») θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (MOH). 

Συγκεκριμένα, μετά τη λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις 14.12.2022 υλοποιήθηκε η συναλλαγή για την μεταβίβαση από την Εταιρεία του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προς την εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS AE (ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS), θυγατρικής της MORE κατά 75%, και στην οποία η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συμμετέχει με ποσοστό 25%.

Το συνολικό τίμημα για τη μεταβίβαση του ποσοστού 75% στην ΑΝΕΜΟΣ HOLDINGS ανήλθε σε 671,5 εκατ. ευρώ (equity value).

Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.»

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Στα 671,5 εκατ. ευρώ το τίμημα.