HIAS: Οι εξελίξεις και οι προκλήσεις της AI, αλλά και η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο των φετινών εκδηλώσεων

Body

Το φετινό Συμπόσιο του HIAS, που ήταν η 3η ετήσια εκδήλωση αυτού του είδους, πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2024 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα. Το Συμπόσιο τροφοδοτήθηκε από τις συνεισφορές μελών του HIAS, τα οποία, μέσα από ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έχοντας τη σχετική τεχνογνωσία, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ζητημάτων βιωσιμότητας.

.
Στις συνεδρίες ανάδείχτηκαν οι ποικίλες πτυχές της βιωσιμότητας, οι οποίες έχουν καταστεί καθοριστικές για την υγεία και ευημερία της παγκόσμιας κοινότητας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε σε προβλήματα που αφορούν συγκεκριμένα στην Ελλάδα, με στόχο την τόνωση της αλληλεπίδρασης των μελών του ΗΙΑS με επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο, τη βιομηχανία, τους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς και το κοινό.
 
Το Συμπόσιο του HIAS για τη Βιωσιμότητα περιλάμβανε τέσσερις ενότητες με θέματα «Ενεργειακή μετάβαση και μεταφορές», «Εκπαίδευση, Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιωσιμότητα», «Βιώσιμες βιομηχανίες» και «Προσαρμογή και ανθεκτικότητα». Στις κεντρικές εισηγήσεις, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες ανέπτυξαν θέματα που άπτονται της βελτιστοποίησης των μεταφορών στις σύγχρονες πόλεις (N. Γερολιμίνης, EPFL, Ελβετία)- της μείωσης του ενεργειακού κόστους και της ρύπανσης που συνδέονται με την αεροπορική βιομηχανία (Ε.Δεδούση, Πανεπιστήμιο του Cambridge, Ηνωμένο Βασίλειο)- της εξεύρεσης τρόπων με τους οποίους η χημική βιομηχανία μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ενέργειας και της ρύπανσης (Δ. Κόλλιας, University of Pennsylvania/Procter&Gamble)- αντιμετώπιση των προκλήσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις παράκτιες κοινότητες (Γ. Δεοδάτης, Columbia University), και οι οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που δημιουργούνται από τη διάβρωση και την παράκτια παρακμή στην Ελλάδα (Κ. Συνολάκης, University of Southern California/Ακαδημία Αθηνών). Με γνώμονα τον πολιτισμό του μέλλοντος, περαιτέρω ομιλίες εμβάθυναν στα βήματα που απαιτούνται για τη μεταρρύθμιση των προγραμμάτων σπουδών σε πανεπιστημιακό επίπεδο και τις καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Γ. Γιώρτσος, Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας) και στη χρήση μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, με τη βελτίωση της πρόβλεψης του καιρού (Π. Περδικάρης, Πανεπιστήμιο της Pennsylvania).

Ειδικοί από ελληνικά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Δημόκριτος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και τον ιδιωτικό τομέα (Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών, ΕΥΔΑΠ), συμμετείχαν σε πάνελ με μέλη του HIAS για να συζητήσουν για τη βιωσιμότητα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού. Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν με ανταλλαγές απόψεων κατά τη διάρκεια του γεύματος και των διαλειμμάτων, τροφοδοτώντας πιθανές μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και δεσμεύσεις, στο πνεύμα της οικοδόμησης γεφυρών, έναν από τους κεντρικούς σκοπούς του HIAS.

Η υψηλή ποιότητα των τεχνικών παρουσιάσεων και η ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησαν, εκπλήρωσαν τον κεντρικό στόχο του Συμποσίου, δηλαδή την τόνωση των αλληλεπιδράσεων για ένα θέμα ζωτικής παγκόσμιας σημασίας. Όπως συνέβη και με τα δύο προηγούμενα ετήσια Συμπόσια του HIAS, η φετινή διοργάνωση συνεισέφερε στο να φέρει κοντά την ελληνική επιστημονική διασπορά και να ανανεώσει τους δεσμούς της με τους Έλληνες επιστήμονες, τους εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και της κυβέρνησης και το ενδιαφερόμενο κοινό.

Η εκδήλωση στηρίχθηκε από το Ίδρυμα Ι. Λάτση, το Ίδρυμα Ευγενίδου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Δημόκριτος, την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και τη ΔΕΗ.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Στις συνεδρίες ανάδείχτηκαν οι ποικίλες πτυχές της βιωσιμότητας, οι οποίες έχουν καταστεί καθοριστικές για την υγεία και ευημερία της παγκόσμιας κοινότητας.