Ζαββός: Η στήριξη της πράσινης μετάβασης παρουσιάζει επενδυτικό κενό

Body

Αναφορικά με τα «νέας γενιάς» ελκυστικά εργαλεία της HDB που μειώνουν το κόστος χρηματοδότησης ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε στο ενεργό Ταμείο «Πράσινα» Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια.

.

«Στόχος της HDB, για την στήριξη της ενεργειακής μετάβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), είναι να καλύψει με στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και ευνοϊκούς όρους, τα κενά της αγοράς εκείνα που δεν καλύπτει ο εμπορικός τραπεζικός τομέας. Μας ενδιαφέρει να στηρίξουμε τις ΜμΕ αλλά και να ενισχύσουμε τις νέες καινοτόμες τεχνολογίες που θα χρειαστούν χρηματοδοτική υποστήριξη, δίνοντας έμφαση στις start-ups υψηλής και πράσινης τεχνολογίας», τόνισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κ. Γεώργιος Ζαββός, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ με θέμα «Green Investing & Efficiency» για πράσινες επενδύσεις και τα σύγχρονα εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στο Brainstorm Energy Summit που διοργάνωσε το Fortune Greece.

Ο κ. Ζαββός επεσήμανε ότι «βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο ενεργειακής μετάβασης, όπου πρέπει αφενός να εμπεδωθεί η ενεργειακή ασφάλεια μέσω της απεξάρτησης από την Ρωσική ενέργεια  και αφετέρου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγάλες επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση και ιδιαίτερα στις τεχνολογίες που αφορούν στην ενέργεια». Γιατί, όπως είπε, «αυτήν την περίοδο ο ανταγωνισμός μεταξύ την ηπειρωτικών υπερδυνάμεων εστιάζεται κυρίως στα θέματα των πράσινων τεχνολογιών».

Ωστόσο, τόνισε ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο η στήριξη της πράσινης μετάβασης παρουσιάζει μεγάλο επενδυτικό κενό, ιδιαίτερα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για την πλήρωση αυτού του κενού θα χρειαστεί μια δυναμική συνέργεια μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οι επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πράσινη μετάβαση θα πρέπει να υπερβούν τα 600 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2030. Ενώ οι ιδιωτικές θα πρέπει να κινητοποιηθούν μέσω της εμβάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κεφαλαιαγορών για την οποία θα πρέπει να λάβει σημαντικές αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την προσεχή εβδομάδα. Στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης οι αναπτυξιακές τράπεζες, όπως η HDB, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο έχοντας την κατάλληλη στόχευση χρηματοδοτικών εργαλείων και αναγκαίους πόρους. Η HDB παρέχει συγχρηματοδοτήσεις και εγγυήσεις που μοχλεύουν τα ιδιωτικά κεφάλαια και μειώνουν το κόστος του δανεισμού για τις ΜμΕ που βρίσκονται στην πράσινη μετάβαση».

Αναφορικά με τα «νέας γενιάς» ελκυστικά εργαλεία της HDB που μειώνουν το κόστος χρηματοδότησης και διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜμΕ στο τραπεζικό σύστημα, ο κ. Ζαββός αναφέρθηκε στο ενεργό Ταμείο «Πράσινα» Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια προϋπολογισμού 415 εκατ. ευρώ αλλά και στο νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) και το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ που θα τεθεί σε εφαρμογή μετά το Πάσχα και μπορεί να χρησιμεύει και για πράσινες χρηματοδοτήσεις.

Απαντώντας στην ερώτηση για το ρόλο του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος τα επόμενα χρόνια ο κ. Ζαββός υπογράμμισε ότι «οι μεγάλες γεωοικονομικές ανακατατάξεις μας επιβάλουν να δημιουργήσουμε ένα νέο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα ικανό να χρηματοδοτήσει την ενεργειακή μετάβαση και γι' αυτό θα χρειαστούν τα κατάλληλα εργαλεία όπως τα πράσινα ομόλογα και οι τιτλοποιήσεις».

Ο κ. Ζαββός υπογράμμισε πως «αφού με το σχέδιο Ηρακλής εξυγιάναμε τους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών και πετύχαμε την επενδυτική βαθμίδα, χρειαζόμαστε τώρα έναν «πράσινο» Ηρακλή που να μπορέσει να στηρίξει τη χρηματοδότηση στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση».

«Η τεχνογνωσία των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή» μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης της ελληνικής οικονομίας, καθώς έργα ενέργειας και πράσινων υποδομών θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και μέσω τιτλοποιήσεων και με την προσέλκυση διεθνών επενδυτών, δίνοντας μεγαλύτερη δυνατότητα στις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία».

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Σε πάνελ με θέμα «Green Investing & Efficiency» για πράσινες επενδύσεις και τα σύγχρονα εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στο Brainstorm Energy Summit που διοργάνωσε το Fortune Greece.