Λαζαράκου: Aναγκαία η προσαρμογή των εποπτικών αρχών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον

Body

Τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές αγορές εξέτασαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Λευκωσία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος, όπως ανακοινώθηκε.

.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου δήλωσε ότι «οι τεχνολογικές εξελίξεις μεταβάλλουν δραστικά την οικονομική δραστηριότητα ιδιαίτερα στον χώρο των κεφαλαιαγορών και συνεπώς είναι αναγκαία η προσαρμογή των εποπτικών αρχών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και σε όλα τα νέα δεδομένα γενικότερα προκειμένου να ανταποκριθούν στον ρόλο τους με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα» και πρόσθεσε :« η προστασία των συμφερόντων και η ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών είναι και παραμένει η βασική προτεραιότητα για τις αρχές των κεφαλαιαγορών οι οποίες καλούνται τώρα να ενεργήσουν σε διασυνδεδεμένες αγορές και συνεπώς χρειάζεται ένα πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ τους».

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ Δρ. Γιώργος Θεοχαρίδης, έδωσε έμφαση στην ταχέως τεχνολογική εξέλιξη των κεφαλαιαγορών και ζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες αναδιαμορφώνουν σημαντικά το παγκόσμιο επενδυτικό τοπίο και απαιτούν στενή εποπτεία. Οι δύο επόπτες αναφέρθηκαν στην εφαρμογή του Κανονισμού για τις αγορές των κρυπτο -περιουσιακών στοιχείων γνωστού ως MiCA πριν το τέλος του έτους και την υιοθέτηση του Κανονισμού Ψηφιακής Επιχειρησιακής Ανθεκτικότητας (DORA), που στοχεύουν στην ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας των αγορών.

Στη διάρκεια της συζήτησης με θέμα «Το υπό συζήτηση νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ και η επίδραση της τεχνολογίας στον επενδυτικό τομέα», με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, εξέτασαν επίσης τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που συνδέονται με την υιοθέτηση των χρηματοοικονομικών τεχνολογιών και νέων επενδύσεων ESG, συμπεριλαμβανομένου του greenwashing και τόνισαν τη σημασία του ρόλου των εποπτικών αρχών για την προστασία των επενδυτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Λευκωσία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.