ΕΕ: Προικίζει 42 έργα μηδενικών εκπομπών με €424 εκατ.

Body

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιλογή 42 νέων έργων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, τα οποία θα λάβουν στήριξη άνω των 424 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Τα έργα θα συμβάλουν στην εγκατάσταση σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης και σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο, καθώς και στον εξηλεκτρισμό των αερολιμένων, φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον Μηχανισμό για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIF), ο οποίος αποτελεί μέρος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

.

Η Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε: «Από το 2021, η ΕΕ έχει διαθέσει πάνω από 1,3 δισ. ευρώ σε διάφορα έργα, μέσω του AFIF, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση 26.396 σημείων ηλεκτρικής επαναφόρτισης, 202 σταθμών ανεφοδιασμού με υδρογόνο και τον εξηλεκτρισμό των επίγειων λειτουργιών σε 63 αερολιμένες. Η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων υπήρξε η πλέον επιτυχής μέχρι στιγμής, τόσο από ποσοτική άποψη όσο και από την άποψη της ποιότητας των έργων που προτάθηκαν, αντικατοπτρίζοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για υποδομές υδρογόνου και ηλεκτρικής φόρτισης».

Το AFIF χρηματοδοτεί την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) της ΕΕ. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί μέσω μιας μόνιμης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα. Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της δεύτερης φάσης του AFIF (2024-2025), που στηρίζει ιδίως τους στόχους του νέου κανονισμού για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (AFIR), καθώς και τους στόχους που καθορίζονται στους κανονισμούς ReFuelEU Aviation (για τις αεροπορικές μεταφορές) και FuelEU Maritime (για τις θαλάσσιες μεταφορές).

Η μόνιμη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του AFIF είναι επί του παρόντος ανοιχτή, με προϋπολογισμό ύψους 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2025. Η πρώτη προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: Euro2day.gr

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τον Μηχανισμό για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIF), ο οποίος αποτελεί μέρος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).