Παραγγελία της Hafnia για τέσσερα MR κατανάλωσης και μεθανόλης

Body

Η Hafnia, ο μεγαλύτερος διαχειριστής πλοίων μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και χημικών, πραγματοποίησε, μαζί με τον επιχειρηματικό της εταίρο Socatra, μια παραγγελία για τέσσερα νεότευκτα δεξαμενόπλοια κατηγορίας MR και χωρητικότητας 49.800 dwt, τα οποία θα διαθέτουν κινητήρες διπλού καυσίμου κατανάλωσης μεθανόλης και θα ναυπηγηθούν στην Κίνα από την Guangzhou Shipyard International (GSI).

.

Πρόκειται για την πρώτη επένδυση που πραγματοποιεί η Hafnia στον τομέα των κινητήρων διπλού καυσίμου κατανάλωσης μεθανόλης, η οποία συμβαδίζει με τις αξίες βιωσιμότητας και τις φιλοδοξίες της εταιρείας για τη μετάβαση προς ένα πιο πράσινο μέλλον και την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Hafnia παρέλαβε από το ναυπηγείο GSI δύο δεξαμενόπλοια κατηγορίας LR2, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κινητήρες διπλού καυσίμου κατανάλωσης LNG και τα οποία έχει χρονοναυλώσει στην TotalEnergies. Η πράσινη μεθανόλη αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική ως ένα καθαρό εναλλακτικό καύσιμο που ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη της απανθρακοποίησης του κλάδου, επεκτείνοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες της Hafnia για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει ο ΙΜΟ για το 2050.

Η κατανάλωση πράσινης μεθανόλης εξαλείφει τις παραγόμενες εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) και βλαβερών σωματιδίων, μειώνει κατά 60% τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx), ενώ σχεδόν μηδενίζει και τις παραγόμενες εκπομπές CO₂ από την καύση της, σε σύγκριση με τη χρήση συμβατικών ναυτιλιακών καυσίμων. Η παράδοση των τεσσάρων νεότευκτων πλοίων είναι προγραμματισμένη για τα έτη 2025-2026, ενώ και τα τέσσερα πλοία είναι χρονοναυλωμένα για μεγάλη χρονική περίοδο στην TotalEnergies.

Πηγή: Ναυτικά Χρονικά 

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Η πράσινη μεθανόλη αποκτά όλο και μεγαλύτερη δυναμική ως ένα καθαρό εναλλακτικό καύσιμο που ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη της απανθρακοποίησης του κλάδου, επεκτείνοντας παράλληλα τις φιλοδοξίες της Hafnia για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει ο ΙΜΟ για το 2050.