Ελλάκτωρ: Πράσινο φως για την πώληση του 25% της «Άνεμος»

Body

Την πώληση του υπόλοιπου 25% των μετοχών της ANEMOS RES στην MORE ενέκρινε σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ, ενώ στην ίδια συνέλευση αποφασίστηκε η εκλογή της Ιωάννας Δρέττα νέου ενδέκατου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.3 παρ.1 και 2 του Κανονισμού του Χ.Α., τα ακόλουθα:

Την 11η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στην έδρα της (Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά) αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων/αντιπροσώπων και έγινε συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συμμετείχαν 83 μέτοχοι που εκπροσωπούν 308.702.687 κοινές ονομαστικές μετοχές (308.702.687 δικαιώματα ψήφου), ήτοι ποσοστό 88,89% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 909.683 ίδιες μετοχές, οι οποίες δεν υπολογίζονται στο σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

H ανακοίνωση της εταιρείας.