ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι επιτυχημένες πρακτικές ESG στον κλάδο της ενέργειας

Body

Οι εταιρείες του κλάδου της ενέργειας παίζουν κομβικό ρόλο στον αγώνα για την πράσινη μετάβαση καθώς η στροφή σε μία ουδέτερη κλιματικά οικονομία βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών που αυτή επιφέρει.

.

Την ίδια στιγμή δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του «κοινωνικού αποτυπώματος» μέσα από δράσεις για την κοινωνία και τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις, βασισμένες σε ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο εταιρικής διακυβέρνησης. 

Για το λόγο αυτό, συγκεντρώσαμε σε ένα εκτενές αφιέρωμα όλες τις επιτυχημένες στρατηγικές ESG των πρωταγωνιστών του κλάδου.

Δείτε το αφιέρωμα

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Δευτερεύων χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι επιτυχημένες πρακτικές ESG στον κλάδο της ενέργειας
Επικεφαλίδα

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας πρωτοστατούν στην υιοθέτηση κριτηρίων ESG.