Στα σκαριά δράση τύπου «Ερευνώ-Καινοτομώ» για startups

Body

«Για να κλείσει το αναπτυξιακό χάσμα, οι λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη γνώσεων και για τεχνολογική εξέλιξη, μέσω συνεργειών με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, αλλά και μέσω της καινοτόμου επιχειρηματικότητας».

.

Αυτό σημείωσε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής, μιλώντας στο 12ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με θέμα: «Βιωσιμότητα και Καινοτομία: Νέες Διαστάσεις στην Περιφερειακή Ανάπτυξη», το οποίο διεξήχθη, πρόσφατα, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στην οποία συμμετείχε ο κ. Κυριαζής, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της γενικής γραμματείας, επεσήμανε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη, τα τελευταία χρόνια, είναι ένα θέμα πολιτικής προτεραιότητας όχι μόνο σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, αλλά και για τους φορείς χάραξης περιφερειακής πολιτικής, ενώ πρόσθεσε ότι ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι ιδιαιτέρως σημαντικός.

Τόνισε δε, ότι ένα κοινό περιφερειακό όραμα πρέπει να βασίζεται σε ανάλυση των περιφερειακών δυνατοτήτων και αδυναμιών και ότι η βασική πρόκληση για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας είναι να εξασφαλιστεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Κυριαζής στην ανάγκη διασύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με τις επιχειρήσεις, ως βασικού μοχλού και της περιφερειακής ανάπτυξης, στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σύμφωνα με τον οποίο απαιτείται για κάθε περιφέρεια η διαμόρφωση και εφαρμογή ειδικής στρατηγικής για την Καινοτομία και την Έξυπνη Εξειδίκευση.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η ΓΓΕΚ στοχεύοντας σε αυτήν τη διασύνδεση, έχει δώσει φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, έχει αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της ίδρυσης και λειτουργίας των spinoffs, ενώ έχει ήδη δημοσιευθεί η δεύτερη προκήρυξη για τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Ένα ακόμη βήμα, όπως επεσήμανε, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, είναι και η πλατφόρμα του «Elevate Greece», στην οποία έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί περίπου 800 νεοφυείς επιχειρήσεις. Η δημιουργία της εταιρείας «Elevate Greece» θα ενισχύσει περαιτέρω, όπως παρατήρησε ο κ. Κυριαζής, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στη δικτύωσή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αναφέρθηκε, επίσης, και στη νέα προκήρυξη της δράσης «Ερευνώ - Καινοτομώ» ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία στοχεύει στη σύσφιξη των σχέσεων ερευνητικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της οποίας το 80% της χρηματοδότησης θα διατεθεί στις περιφέρειες, με την πεποίθηση ότι αυτές αποτελούν βασικούς συντελεστές οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας. Παράλληλα, ανέφερε ότι ήδη προετοιμάζεται ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα, όπως το «Ερευνώ-Καινοτομώ», μόνο για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ακολούθως, επεσήμανε ότι η ΓΓΕΚ διαχειρίζεται κονδύλια της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ, περίπου 900 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, 480 εκατ. ευρώ από το ΤΑΑ, από τα οποία περίπου τα 270 εκατ. διατίθενται για την ανάπτυξη των Ερευνητικών Κέντρων, έτσι ώστε η βελτίωση των ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και εργαστηρίων, να αποτελέσει ένα δέλεαρ για την προσέλκυση επιστημόνων από το εξωτερικό και να συμβάλει στην αναστροφή του brain drain. Πρόσθεσε ακόμη ότι 200 εκατ. ευρώ από τη Δίκαιη Μετάβαση για την απολιγνιτοποίηση οδηγούν σε σχετικά ερευνητικά έργα.

Τέλος, ο κ. Κυριαζής επεσήμανε ότι η Ελλάδα, ως χώρα χωρίς βαριά βιομηχανία, είναι αναγκαίο να επενδύσει στην έρευνα, την καινοτομία και το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να καταστεί ερευνητικός πόλος έλξης και διεθνώς, ενώ στο πλαίσιο της επετείου των 25 χρόνων από την ίδρυση του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ), συνεχάρη τη διοίκηση και όλα τα στελέχη του για τη συμβολή τους στην περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη μέσω της προώθησης και εφαρμογής των τεχνολογιών της 4ης βιομηχανικής Επανάστασης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

«Βασική πρόκληση για τις περιφερειακές πολιτικές καινοτομίας είναι ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας», δήλωσε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής.

Tags