Μελέτη ΣΕΒ: Τα οφέλη από την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) – Πώς κερδίζουν ήδη Τιτάν και Μυτιληναίος

Body

Σειρά πρωτοβουλιών για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) δρομολογεί ο ΣΕΒ, με την έκδοση, μεταξύ άλλων, και ενός οδηγού  προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να κατανοήσουν σε πρακτικούς όρους την επίδραση της στις διαδικασίες παραγωγής και διοίκησης , αλλά και τις ωφέλειες που μπορούν να καρπωθούν καθώς και τους πλέον αποδοτικούς τρόπους εισαγωγής των εργαλείων της στην καθημερινότητά τους.

.

Οι λύσεις ΑΙ προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε διαφορετικά πεδία, σημειώνει σχετικά ο ΣΕΒ. Όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις που τις έχουν υιοθετήσει καταγράφουν πρακτικά οφέλη που περιλαμβάνουν: 17% υψηλότερα περιθώρια κέρδους, 13% υψηλότερη κερδοφορία, 12% εξοικονόμηση καυσίμων, 10% επιτάχυνση της διάθεσης προϊόντων στην αγορά, αύξηση μεριδίου αγοράς, βελτιωμένη εμπειρία πελάτη και αναβαθμισμένη παραγωγικότητα εργαζομένων. Ωστόσο, παραμένουν λίγες καθώς σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του BusinessPulse, δεν ξεπερνούν το 12% του συνόλου. 

Τα οφέλη για Μυτιληναίο και Τιτάν

Μάλιστα ο ΣΕΒ φέρνει επιτυχημένα παραδείγματα ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων που άντλησαν σημαντικά οφέλη από την υιοθέτηση της τεχνολογίας της ΑΙ ξεχωρίζοντας δύο ελληνικούς κολοσσούς, τη Μυτιληναίος και τον Τιτάνα. 

Ειδικότερα, στο πρώτο παράδειγμα, γίνεται ανάλυση στα ψηφιακά δίδυμα (digital twins): Πρόκειται για τεχνικές ΑΙ που εντοπίζουν ψηφιακά τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας πρωτού εφαρμοστεί στον πραγματικό κόσμο. Εφαρμογές GenAI δημιουργούν ψηφιακά δίδυμα με απλές φωνητικές εντολές.

Τα Ψηφιακά δίδυμα στη βιομηχανία μετάλλου (MYTILINEOS): Ιδιόκτητες, εξατομικευμένες εφαρμογές στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος ψηφιακών διδύμων για το χυτήριο αλουμινίου, τον μύλο άλεσης βωξίτη και το διυλιστήριο, συλλέγουν δεδομένα με τεχνολογίες ΙοΤ (πχ κραδασμοί, κατανάλωση πρώτης ύλης, συσχετίσεις διαφορετικών παραμέτρων λειτουργίας εγκαταστάσεων, κ.ά.), τροφοδοτούν και βελτιώνουν αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, και προτείνουν ενέργειες προληπτικής συντήρησης, οργάνωσης παραγωγής, και άλλες ρυθμίσεις, μέσα από διαδραστικές.

Οι ωφέλειες φτάνουν:
-Μέχρι και 5% μείωση κατανάλωσης ενέργειας στη διαδικασία ηλεκτρόλυσης
-Μέχρι 10% ανίχνευση τρυπημάτων λεκανών χυτηρίου
-Πρόβλεψη αναγκών συντήρησης και έγκαιρη προσαρμογή διαδικασιών παραγωγής
-Μείωση κατανάλωσης πρώτης ύλης

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την προβλεπτική συντήρηση στη βιομηχανία τσιμέντου ΤΙΤΑΝ.

• Εργαλεία ΑΙ, σε συνδυασμό με αισθητήρες και εφαρμογές ΙοΤ, παραμετροποιούν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής και διανομής του τσιμέντου. Επιτρέπουν την παρακολούθηση, μέτρηση και συλλογή δεδομένων από διαφορετικά τμήματα των εγκαταστάσεων, από την εξαγωγή πρώτων υλών μέχρι τη φόρτωση.

• Τα δεδομένα μεταφράζονται σε δείκτες απόδοσης, σε πραγματικό χρόνο. Οι αλγόριθμοι πραγματοποιούν συνεχείς προσαρμογές στις λειτουργικές παραμέτρους του εξοπλισμού με βάση τις προβλέψεις της ΑΙ. Οι δείκτες παρακολουθούνται από εξειδικευμένα στελέχη και παρουσιάζονται σε πλατφόρμα που προβλέπει την εξέλιξή τους. Συστήματα πρόγνωσης εντοπίζουν πρώιμες ενδείξεις βλαβών και δυνητικά προβλήματα, και προβαίνουν σε προδραστικές προτάσεις για ενέργειες πρόληψης, ακόμα και αν οι ενδείξεις λειτουργίας δεν παρεκκλίνουν του φυσιολογικού.

Οι ωφέλειες:
>10% αύξηση παραγωγικότητας εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο
5%-10% μείωση κατανάλωσης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας
>10% αύξηση αξιοπιστίας γραμμής παραγωγής
>20% μείωση αποθέματος ταχέως κινούμενων υλικών και αναλωσίμων με μοντέλα βελτιστοποίησης αποθέματος

Εξοικονόμηση κόστους στην πράξη-ενδεικτικά παραδείγματα
• Κύλινδροι κλιβάνου: ~€250.000 εξοικονόμηση κόστους αντικατάστασης. Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους 4ήμερης διακοπής εργασιών για την αντικατάσταση.

• Κατακόρυφος διαχωριστής μύλου τσιμέντου: ~€500.000 εξοικονόμηση κόστους αντικατάστασης εξοπλισμού Εξοικονόμηση επιπλέον κόστους 2ήμερης διακοπής εργασιών για την αντικατάσταση.

• Κραδασμοί κινητήρα κλιβάνου: έγκαιρες ρυθμίσεις για βελτίωση απόδοσης κινητήρα, έγκαιρη προμήθεια ανταλλακτικών και ελαχιστοποίηση χρόνου διακοπής εργασιών.

• Κινητήρας μύλου: ~€300.000 εξοικονόμηση κόστους επιδιόρθωσης ή αντικατάσταση. Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους 7ήμερης διακοπής εργασιών για την προμήθεια ανταλλακτικών.

Ο ΣΕΒ εξετάζει και μια επιχείρηση του εξωτερικού, την CERMAQ στον Καναδά, η οποία κάνει χρήση νευρωνικού δικτύου.

Ειδικότερα, το νευρωνικό δίκτυο ανιχνεύει τη θέση των ψαριών εντός των υδάτων μέσα από συνεχόμενες φωτογραφίες, υπολογίζοντας την κίνηση και τη δραστηριότητά τους βάσει αλγορίθμου. Αυτό επιτρέπει τη διάγνωση των διατροφικών αναγκών τους και τον αυτοματισμό διάθεσης τροφής σύμφωνα με τις ανάγκες τους, και όχι σύμφωνα με σταθερούς χρόνους τροφοδοσίας.

Ωφέλειες: 
6% βελτίωση ποιότητας νερού
Μέχρι 5% ή €50.000 ετήσια εξοικονόμησης τροφής
Μείωση ρύπανσης υδάτων από απώλεια τροφής, υγιέστερη ανάπτυξη ψαριών και βελτίωση επιδόσεων βιωσιμότητας της επιχείρησης 

Όλες οι παρεμβάσεις του ΣΕΒ για την ΑΙ

1. Ο Οδηγός του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει στόχο να βοηθήσει τις Διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων να κατανοήσουν σε πρακτικούς όρους την επίδραση της ΑΙ αλλά και τους πλέον αποδοτικούς τρόπους εισαγωγής εργαλείων ΑΙ στην καθημερινότητά τους. Εστιάζει:

-στις πρακτικές αλλαγές που φέρνει η ΑΙ σε παραγωγικές διαδικασίες και διοικητικές λειτουργίες,

στις επιχειρηματικές ωφέλειες από την ενσωμάτωση λύσεων ΑΙ,

-στις δυνατότητες αναβάθμισης της παραγωγικότητας και την ενδυνάμωση των εργαζομένων,

-στη διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής ΤΝ για τις ανάγκες τους,

-σε προκλήσεις και κινδύνους που πρέπει να ζυγίσουν οι επιχειρήσεις στην πορεία.

2. Ο Οδηγός για την ΑΙ θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση με τίτλο "Άνθρωποι και Επιχειρήσεις στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης", τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 στις 17:00, με τη συμμετοχή του Δρ. Κωνσταντίνου Δασκαλάκη, Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, και διακεκριμένων επιχειρηματιών και εμπειρογνωμόνων. Μεγάλοι Χορηγοί του οδηγού και της εκδήλωσης είναι οι Coca-Cola 3E και Eurobank Digital Academy, και Χορηγοί οι COSMOTE, DIS, ELVIAL και YODIWO. 

3. AI Talks: Σειρά συζητήσεων/videocasts με ειδικούς από τον ευρύτερο χώρο της ΑΙ.

4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε συνεργασία με τη Google, σε τρία επίπεδα:

-"AI for all”:  το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την Google ως μέρος της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης που ανακοινώθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει κατάρτιση εισαγωγικού επιπέδου και κατάρτιση για εξειδικευμένες ανάγκες στελεχών στην Τεχνητή Νοημοσύνη. 

-Νέα προγράμματα "Skills4Jobs”, τα οποία θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο σε νέες ειδικότητες και θα εμπλουτιστούν με ενότητες ΑΙ powered by Google.

-Νέος κύκλος σεμιναρίων "Μαζί στη Γνώση", στο πλαίσιο της σύμπραξης ΣΕΒ-ΑLBA που θα προσφέρεται στα μέλη ΣΕΒ, με περιεχόμενο ΑΙ powered by Google.

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Οι λύσεις ΑΙ προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε διαφορετικά πεδία, σημειώνει σχετικά ο ΣΕΒ.