ΕΥΔΑΠ: Αναβάθμιση στις ESG βαθμολογήσεις

Η ΕΥΔΑΠ, αφού ανανέωσε το αποκλειστικό της δικαίωμα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Περιφέρεια Αττικής για τα επόμενα 20 χρόνια (2020-2040), βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού και προετοιμάζεται για την εφαρμογή του νέου ρυθμιστικού πλαισίου που θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή και περιβάλλον σταθερότητας και προβλεψιμότητας για τους καταναλωτές και τους επενδυτές, με όχημα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το ESG αποτελεί κύριο πυλώνα της στρατηγικής της εταρείας, η οποία εντός του 2023 πέτυχε βελτιωμένες αξιολογήσεις ESG σε όλους τους υφιστάμενους οίκους αξιολόγησης, με τη βαθμολογία της εταιρείας S&P να είναι υψηλότερη από το 68% μεταξύ των 92 εταιρειών του κλάδου που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως. 

Στις άμεσες δεσμεύσεις της εταιρείας  είναι το zero carbon water μέχρι το 2030. Η δέσμευση αυτή θα επιτευχθεί μέσα από την αξιολόγηση νέων τεχνολογιών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα λύματα.

Προς την ίδια κατεύθυνση θα βοηθήσουν οι πράσινες λύσεις που επενδύει η ΕΥΔΑΠ. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουν την πλήρη εκμετάλλευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που παράγονται στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον τομέα παραγωγής ενέργειας και πράσινων καυσίμων. Η επαναχρησιμοποίηση του ανακυκλωμένου νερού θα καλύψει τις ανάγκες της άρδευσης για τον αγροτικό τομέα, το αστικό και περιαστικό πράσινο, της βιομηχανίας σε βιομηχανικά πάρκα και ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες και θα μπορεί να μεταφερθεί μέσω θαλάσσης για την εκμετάλλευσή του εκτός Αττικής.

Επίσης, αξιοποιούν τις τεχνολογίες αιχμής για την διαχείριση παραγόμενης ιλύος (λάσπης). Ειδικότερα προχωρούν στην αναθεώρηση του τρόπου διαχείρισης της αφυδατωμένης ιλύος, καταργώντας ενεργοβόρες διαδικασίες που δαπανούν μεγάλο μέρος του παραγόμενου βιοαερίου, εξετάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διοχέτευση αυτής στο δίκτυο καθώς και την παραγωγή πράσινων καυσίμων.

Οι έξι στρατηγικές επιλογές για μια «νέα» ΕΥΔΑΠ

Η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει έξι στρατηγικές επιλογές για να μετασχηματίσει την εταιρεία, προκειμένου να συμβάλει ενεργά στην οικονομία της χώρας. Αυτές είναι: Συγχώνευση με άλλες εταιρείες νερού, Συμβόλαια Συντήρησης και Λειτουργίας, Κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία νέων πηγών υδροδότησης (φράγματα-αρδευτικά έργα), Εξαγορά καθετοποιημένων εταιρειών και εταιρειών εξοπλισμού, Υδροηλεκτρικά έργα, Παραγωγή Ενέργειας από ηλιακά συστήματα.

Ειδικότερα σε εξέλιξη βρίσκεται η συγχώνευση και εξαγορά άλλων οργανισμών ύδρευσης – αποχέτευσης εκτός περιοχής αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ, αναλαμβάνοντας  την απόκτηση τριών ΔΕΥΑ εκτός Αττικής. Παράλληλα, προχωράει η ανάπτυξη 7 μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών (~0.7MW έκαστο) και 1 μικρής κλίμακας μονάδα pumped storage (~30MW) σε εγκαταστάσεις κατά μήκος του εξωτερικού υδροδοτικού συστήματος και η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνελ επί εδάφους και επί στέγης σε υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας και υδραγωγεία του εξωτερικού συστήματος ύδρευσης συνολικής ισχύος ~40MW.

Σε σχεδιασμό βρίσκεται η αξαγορά 3 εταιρειών (που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά του νερού μέχρι το 2028: το 2025 και 2026 αντίστοιχα) και η κατασκευή νέων έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων, προσφέροντας τη λειτουργία και συντήρηση σε 1-3 έργα ΣΔΙΤ μέχρι το 2028, με τη λειτουργία να ξεκινάει από το 2026. Τέλος, η εταιρεία σχεδιάζει την παροχή υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης για μονάδες επεξεργασίας νερού και Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής αρχικά ακολουθούμενες από υφιστάμενες επιχειρήσεις ύδρευσης και Δήμους σε όλη την Ελλάδα.

Image
ΕΥΔΑΠ: Αναβάθμιση στις ESG βαθμολογήσεις
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρθρογράφος
Επικεφαλίδα

Η βαθμολογία της εταιρείας S&P είναι υψηλότερη από το 68% μεταξύ των 92 εταιρειών του κλάδου που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως.