ElvalHalcor: Το Τρίπτυχο της Επιτυχίας

Η ElvalHalcor δεν είναι απλώς μία από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες. Με 40 και πλέον χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας, έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή δύναμη στα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού, με 17 εργοστασιακές μονάδες τεχνολογίας αιχμής. Εφαρμόζει ένα επιτυχημένο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, βασισμένο στην εξωστρέφεια, καθώς πάνω από το 90% των πωλήσεών της πραγματοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες. Σήμερα, η Εταιρία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό σωλήνων χαλκού στην Ευρώπη, ενώ διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο εργοστάσιο, σε δυναμικότητα, θερμής έλασης αλουμινίου στη γηραιά ήπειρο. 

Ως εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η ElvalHalcor, με γνώμονα τη διαφάνεια και την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία, εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η Εταιρία έχει δημιουργήσει όλες τις κατάλληλες δομές διακυβέρνησης, ενώ  την επίβλεψη των στρατηγικών θεμάτων ESG έχει αναλάβει το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνοντας και την ESG στρατηγική της. 

Οι  κατευθύνσεις της στρατηγικής ESG και οι βασικές προτεραιότητες της ElvalHalcor  εστιάζουν στα παρακάτω:

  • Ενεργειακή μετάβαση: Προοδευτική μετάβαση στην χρήση ΑΠΕ
  • Αποτύπωμα άνθρακα: Δέσμευση σε στόχους για μείωση των εκπομπών CO2
  • Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία : Δημιουργία 5ετούς πλάνου συνεχούς βελτίωσης
  • Εφοδιαστική αλυσίδα: Ανάπτυξη συνεργασιών για βελτίωση στα θέματα ESG.

Elvalchalcor

Το Τρίπτυχο της Επιτυχίας: Καινοτομία – Βιώσιμη Ανάπτυξη - Άνθρωπος

Η ElvalHalcor, έχει εντάξει πλήρως στη λειτουργία της τα κριτήρια ESG για τον περιορισμό των σχετικών δυνητικών κινδύνων. Από τη μια δεσμεύεται και στοχεύει με υπευθυνότητα να μειώσει το ενεργειακό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά την παραγωγή των προϊόντων της, ενώ από την άλλη παράγει καινοτόμα προϊόντα και βιώσιμες λύσεις υψηλής ποιότητας, ενισχύοντας την αλυσίδα αξίας. Η ElvalHalcor επενδύει σταθερά σε υποδομές και τεχνολογίες, ανταποκρινόμενη επιτυχώς στη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις ευθυγραμμισμένες με τις παγκόσμιες τάσεις βιωσιμότητας και τις ανάγκες της ενεργειακής μετάβασης. Η ElvalHalcor, αποτελεί μέρος της λύσης, συμβάλλοντας στην κλιματική ουδετερότητα και στην κυκλική οικονομία, μέσω της αύξησης της ανακύκλωσης του αλουμινίου και του χαλκού, αλλά και της παραγωγής προϊόντων και λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας που ανταποκρίνονται στις επιταγές  της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας, η Εταιρία εστιάζει στην επανένταξη του σκραπ αλουμινίου και χαλκού στην παραγωγική διαδικασία. Έχοντας ως στόχο τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε όλους τους τομείς, επενδύει σημαντικά σε τεχνολογίες που διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλική ανακύκλωση μετάλλων. Παράλληλα προωθεί την ανακύκλωση χαλκού και αλουμινίου μέσω πρωτοβουλιών όπως το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) www.canal.gr, το οποίο ενισχύει την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση σχετικά με την ανακύκλωση αλουμινίου στην Ελλάδα.

Δέσμευση για την ElvalHalcor, αποτελεί η συνεχής μείωση του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύει ουσιαστικά και συστηματικά σε υποδομές και μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας, εφαρμόζοντας στις εγκαταστάσεις της βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ακολουθεί πιστοποιημένα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ενέργειας για τη μεθοδική διαχείριση όλων των θεμάτων και τη συνεχή επιδίωξη βελτίωσης. Επίσης οι δύο πιστοποιήσεις του τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor με το ASI Performance Standard και ASI Chain of Custody Standard επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της Εταιρίας για θέματα όπως την υπεύθυνη παραγωγή και την μέριμνα για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Elvalchalcor

Η βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη συμπεριφορά  αποτελούν ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής της και έχει σκοπό τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους καθώς και όλους τους συμμετόχους της. Σε αυτή τη στρατηγική, οι άνθρωποι της  ElvalHalcor αποτελούν το πλέον σημαντικό της κεφάλαιο. Ξεκινώντας από την αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή της για την ασφάλεια και υγεία των ανθρώπων και συνεργατών της, έχει αναπτύξει μια ολιστική στρατηγική για την εκπαίδευση, εξέλιξη και υποστήριξη των εργαζομένων της, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και μια ξεχωριστή εργασιακή κουλτούρα η οποία τελικά αποτελεί το βασικότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Παράλληλα, βασική της μέριμνα αποτελεί η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών εργασίας και της δίκαιης ανταμοιβής, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη διαφορετικότητα και στην παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους. 

Η  Εταιρία επιδιώκει να χτίζει μακροχρόνιες σχέσεις με τους ανθρώπους της, ενώ παράλληλα  παρέχει σε όλους τους εργαζομένους,  όχι μόνον τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, όπως υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,  αλλά και μία σειρά πρόσθετων παροχών που αποσκοπούν να βελτιώσουν την ευζωία και να στηρίξουν την οικογενειακή και την προσωπική τους ζωή. Η ElvalHalcor βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ανθρώπων της, υποστηρίζοντας µε κάθε τρόπο τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας απαιτεί νέες ειδικότητες, μεγαλύτερη εξειδίκευση και συνεχή εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, η ElvalHalcor επενδύει σταθερά και συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της. Η Εταιρία δίνει  ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με Πανεπιστήμια  για την ενίσχυση  της επαγγελματικής κατάρτισης των σπουδαστών, παρέχοντάς τους εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν στη βιομηχανία. Επιπρόσθετα, προκειμένου να υποστηρίξει  τους νέους της χώρας μας και  να συνεισφέρει στην αναστροφή του brain drain, εφάρμοσε δύο προγράμματα δωδεκάμηνης έμμισθης πρακτικής άσκησης αποφοίτων μηχανικών. Τα προγράμματα «Engineers of tomorrow» και «Βιομηχανικοί Ορίζοντες», δίνουν σε  24 νέους και νέες μηχανικούς τη δυνατότητα να ενταχθούν στο εργασιακό περιβάλλον της ElvalHalcor λαμβάνοντας  πολύτιμα εφόδια για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η Εταιρία επιδιώκει να συμβάλλει διαρκώς στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε. Στηρίζει δυναμικά την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συνεργασίες με τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους, ενώ παράλληλα υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Elvalchalcor
Ο κ. Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου της ElvalHalcor

Ο κ. Λάμπρος Βαρούχας, Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου της ElvalHalcor, δήλωσε ότι:  «Το µεγαλύτερο επίτευγµα στην πορεία της Elval είναι ότι έχει κατορθώσει να συναγωνίζεται κορυφαίες εταιρίες από χώρες µε πολύ πιο εξελιγµένη βιοµηχανική υποδοµή. Κλειδί σε αυτή την επιτυχία είναι η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους µας δίνοντάς τους ευκαιρίες να κάνουν παγκοσµίου επιπέδου καριέρα µένοντας ταυτόχρονα στην Ελλάδα». 

ElvalchalcorΕπιπρόσθετα ο κ. Πάνος Λώλος, Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Χαλκού της ElvalHalcor, σε σχετική του δήλωση, τόνισε ότι: «Στη Halcor εστιάζουµε στην επόµενη ηµέρα προσθέτοντας νέες ειδικότητες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις και τις απαιτήσεις της αγοράς και δηµιουργούµε νέες προοπτικές για τους ανθρώπους µας, η ανάπτυξη των οποίων ταυτίζεται µε τη βιώσιµη και σταθερή ανάπτυξη της εταιρίας µας».

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον»

Δείτε όλο το αφιέρωμα

Image
ElvalHalcor: Το Τρίπτυχο της Επιτυχίας
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρθρογράφος
Επικεφαλίδα

Η εισηγμένη ElvalHalcor εφαρμόζει και συμμορφώνεται με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης ενώ επενδύει σταθερά και συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της, υποστηρίζοντας µε κάθε τρόπο τους ίδιους και τις οικογένειές τους.