Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και αντίκτυπος στο περιβάλλον και την κοινωνία

Οι παράγοντες Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της στρατηγικής των επιχειρήσεων παγκοσμίως, καθώς αναγνωρίζουν τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και του κοινωνικού αντικτύπου.

Η Schneider Electric θέτοντας στο επίκεντρο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας τη βιωσιμότητα, αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις, νέα εργαλεία και εφαρμογές, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στις επιχειρήσεις που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Επιπλέον, δεσμεύεται να δημιουργεί βιώσιμη αξία για την κοινωνία και να προάγει την πρόσβαση στην ενέργεια για όλους, εφαρμόζοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει το Sustainability School, την ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει μια σειρά διαδραστικών μαθημάτων με στόχο να εφοδιάσει τις εταιρείες και τους επαγγελματίες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεών τους σε θέματα βιωσιμότητας. Με το Electricity 4.0, το Sustainability School υποστηρίζει τους συνεργάτες και ολόκληρο το δίκτυο συνεργατών στην επιτάχυνση της ανάληψης δράσης όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή σε τρεις βασικούς πυλώνες: στρατηγική, ψηφιοποίηση και απαλλαγή από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Schneider Electric

Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε για πρώτη φορά με στόχο την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Schneider Electric, είναι πλέον διαθέσιμο για επαγγελματίες και εταιρείες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να κάνουν το πρώτο βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Μέσα σε τρία κεφάλαια, καλύπτει μια σειρά θεμάτων από την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την κυκλική οικονομία και τις βιώσιμες μεταφορές.

Η Schneider Electric έχει διακριθεί για τη διαρκή δέσμευσή της σε θέματα ESG και για τις βέλτιστες πρακτικές της, από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό CDP, την Moody's ESG Solutions και πολλούς ακόμη φορείς και οργανισμούς. Επιπλέον, η στρατηγική της για την κλιματική αλλαγή και η δέσμευσή της για περιβαλλοντική διαφάνεια ήταν από τις πρώτες που επικυρώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο Corporate Net-Zero Standard της SBTi (Science Based Targets) στα μέσα του 2022. Παράλληλα, για 12η συνεχή χρονιά κέρδισε μια θέση στη φετινή λίστα Corporate Knights ανάμεσα στις 100 πιο βιώσιμες εταιρείες παγκοσμίως.

Η Schneider Electric, ενθαρρύνει τους συνεργάτες της να υπερβούν τους δικούς τους στόχους βιωσιμότητας. Αποστολή της είναι να προωθήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνθέτοντας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης, για κατοικίες, κτίρια, data centers, υποδομές και βιομηχανίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Schneider Electric: https://www.se.com/gr/el/about-us/sustainability/

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στα πλαίσια του αφιερώματος «Εταιρική Διακυβέρνηση και Εργασιακό Περιβάλλον».

Δείτε όλο το αφιέρωμα

Image
Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και αντίκτυπος στο περιβάλλον και την κοινωνία
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Αρθρογράφος
Επικεφαλίδα

Η Schneider Electric έχει δημιουργήσει το Sustainability School, την ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει μια σειρά διαδραστικών μαθημάτων με στόχο να εφοδιάσει τις εταιρείες και τους επαγγελματίες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη βελτίωση των επιδόσεών τους σε θέματα βιωσιμότητας.