KPMG: «Σχηματίζουμε ένα αειφόρο μέλλον, δρώντας υπεύθυνα και αλλάζοντας συνήθειες»

Body

Οι αξίες της εταιρείας μας, «ακεραιότητα», «αριστεία», «θάρρος», «μαζί» και «για το καλύτερο», μετουσιώνονται σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας, των ενεργειών και των συνεργασιών μας. Με οδηγό τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, διαμορφώνουμε δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας βασιζόμενες σε τέσσερις πυλώνες: Άνθρωποι, Δια βίου μάθηση, Κοινωνία και Περιβάλλον.

.

Περιβάλλον

Ύστερα από 50 χρόνια δραστηριοποίησης στην Ελλάδα, η προσήλωση της KPMG, στην υιοθέτηση βιώσιμων και ηθικών πρακτικών ενίσχυσαν την επένδυση μας στο περιβάλλον μέσω της στοχοθέτησης της μείωσης του οικολογικού μας αποτυπώματος, έχοντας επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030. Έχουμε καταφέρει να ενσωματώσουμε πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης στους εσωτερικούς μηχανισμούς της εταιρείας με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το νέο κτήριο εγκατάστασης των γραφείων, το οποίο διαθέτει πιστοποίηση LEED Gold και βρίσκεται κοντά σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέσω της αλλαγής αυτής προβλέπεται η ενίσχυση της μείωσης των εκπομπών CO2. Επιπλέον, τα νέα γραφεία θα παρέχουν υποδομές για ποδήλατα και ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Με σύμμαχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της εταιρείας μας, τους υπενθυμίζουμε καθημερινά την ευθύνη που έχουν ως πολίτες προκειμένου να κινητοποιηθούν προς την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών για το περιβάλλον. Αναζητήσαμε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης νερού και της χρήσης χαρτιού, και ενισχύσαμε την χρήση ψηφιακών εργαλείων. Οι ποσότητες κατανάλωσης χαρτιού, μειώθηκαν κατά περίπου 60% από το 2019, ενώ παράλληλα η ανακύκλωση υλικών ενισχύθηκε μέσω ειδικών κάδων ανακύκλωσης στους χώρους της KPMG. Η εταιρική μας υπευθυνότητα και ακεραιότητα για ένα «πράσινο μέλλον» αποδεικνύεται από το 2021, μέσω της απόφασης της εταιρείας μας στην κατάργηση της χρήσης προϊόντων από πλαστικό μίας χρήσης στα γραφεία μας.

Η δέσμευση μας στην υλοποίηση του στόχου 15 “Ζωή στη Στεριά” του Ο.Η.Ε., σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάκαμψη της περιβαλλοντολογικής καταστροφής επικαιροποιείται μέσω της χρηματοδοτικής υποστήριξης της KPMG στην μη κερδοσκοπική οργάνωση WE4ALL. Κάθε χρονιά οι εργαζόμενοι της εταιρείας μας ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας μέσω της έμπρακτης συμμετοχής τους σε ενέργειες δεντροφύτευσης σε περιοχές της Ελλάδας, έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να δημιουργήσουν νέους πνεύμονες πρασίνου που ξεπερνούν τα 2.000 δέντρα.

Η ενεργή παρουσία της KPMG στην παγκόσμια προσπάθεια για την αειφόρο ανάπτυξη έχει ενισχυθεί τα τελευταία πέντε χρόνια μέσω της συμμετοχής μας στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών που συντονίζει η HELMEPA για 33η χρονιά στην Ελλάδα , συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εκπλήρωση του 14ου στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης, «Ζωή στο Νερό»του Ο.Η.Ε. και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης στις ακτές. Από φέτος, η KPMG μεγιστοποιεί το αντίκτυπό της στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω της 3ετούς δέσμευσής της να συμμετέχει στο πρόγραμμα “Marine Cleanup Monitoring” της HELMEPA για την παρακολούθηση και καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων και την επιστημονική μελέτη του προβλήματος. Οι άνθρωποι της KPMG στην πιο πρόσφατη εξόρμηση καθαρισμού παραλίας κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 60 κιλά απορριμμάτων και 30 κιλά ανακυκλώσιμων  υλικών.

Παράλληλα, η KPMG έχει καταφέρει μέσω των δράσεων της να ενισχύει τον 5ο στόχο «Ισότητα των Φύλων», του Ο.Η.Ε., προσφέροντας οικονομική, και όχι μόνο, υποστήριξη σε μια ελληνική αποστολή του οργανισμού AWomanCanBe.org, ο οποίος συνδυάζει την γυναικεία ενδυνάμωση με την περιβαλλοντική συνείδηση. Η KPMG στην Ελλάδα, μέσω της παραπάνω υποστήριξης που παρέχει, συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις γυναίκες παγκοσμίως.

Δια βίου μάθηση

Για άλλη μια χρονιά η KPMG στην Ελλάδα τηρεί την δέσμευσή της στην προώθηση του 4ου στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης «Ποιοτική Εκπαίδευση» του Ο.Η.Ε. και βρίσκεται δίπλα σε κάθε μαθητή και μαθήτρια που επιθυμεί να εμπνευστεί και να αποκτήσει νέες γνώσεις.

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει μια νέα συνεργασία μεταξύ της KPMG και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Tipping Point (TTP), συμβάλλοντας ουσιαστικά και ενεργά μέσω της μεθόδου mentoring στην προετοιμασία των νέων για την αγορά εργασίας του αύριο. Εργαζόμενοι της εταιρείας KPMG από διάφορες βαθμίδες και θέσεις, σε ρόλο μέντορα, και με κίνητρο την εξέλιξη και την δια βίου μάθηση, μοιράζονται πολυεπίπεδες γνώσεις και εμπειρίες από τον κλάδο τους και ασκούν μια θετική επιρροή στις ακαδημαϊκές επιλογές και στη μελλοντική επαγγελματική πορεία των μαθητών και μαθητριών, πολίτες του μέλλοντος.

Συνεχίζοντας την παράδοση ετών με τη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “Back to School”, οι άνθρωποι της KPMG στην Ελλάδα μένουν πιστοί στην δέσμευση τους για την στήριξη των ευπαθών ομάδων και για 8η συνεχή χρονιά προσφέραμεστα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, σχολικά είδη, εκπαιδευτικά παιχνίδια και υλικά χειροτεχνίας, εφόδια απαραίτητα για μία νέα δημιουργική σχολική χρονιά.

Η συμβολή μας στην εκπαίδευση δεν σταματά εδώ, καθώς η KPMG στην Ελλάδα, κινούμενη στην ίδια τροχιά ενίσχυσης του 4ου στόχου «Ποιοτική Εκπαίδευση» του Ο.Η.Ε., επενδύει στον ψηφιακό γραμματισμό για 4η χρονιά. Η πρωτοβουλία της δράσης “Global Cyber Day”, την οποία έχουν αναλάβει επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας της KPMG, στοχεύει στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, σχετικά με την σπουδαιότητα της κυβερνοασφάλειας και τους κινδύνους του διαδικτύου, ως μέρος της δέσμευσης του παγκόσμιου οργανισμού να ενισχύει τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταιρείες μέλη της KPMG. Το διάστημα του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας για το 2023 καταφέραμε μέσω του προγράμματος “KPMG Global Cyber Day” να δώσουμε εφόδια σε περισσότερους από 1.300 νέους ανθρώπους ώστε να αναπτύξουν ασφαλείς συνήθειες στο διαδίκτυο και παρείχαμε εργαλεία στους γονείς και τους δασκάλους ώστε να επικοινωνούν καλύτερα με τα παιδιά.

Κοινωνία

Η KPMG με κοινωνική ευαισθησία και ενεργή δράση στηρίζει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες που έχουν ως επίκεντρο τον εθελοντισμό και την κοινωνική προσφορά. Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας της εταιρείας μας με τον 1ο και 2ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. που αφορούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην εξάλειψη της πείνας αντίστοιχα, οι άνθρωποι της KPMG για 8η συνεχή χρονιά ανανέωσαν το ραντεβού τους και μαγείρεψαν εθελοντικά περισσότερα από 350 γεύματα φροντίδας για καλό σκοπό, τα οποία διατέθηκαν σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη μέσω του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Μπορούμε», που έχει ως σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την καταπολέμηση του υποσιτισμού στην Ελλάδα. Η υλοποίηση της δράσης “Cook for Good” πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας (17/10) και την Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων (16/10) και αποτελεί την ελάχιστη συνεισφορά στην εξάλειψη της πείνας και της σπατάλης τροφίμων.

Η μακροχρόνια συνεργασία μας με την ΕΛΕΠΑΠ, επεκτείνεται μεταξύ άλλων στις εορταστικές περιόδους, Χριστούγεννα και Πάσχα, πραγματοποιώντας bazaar στα γραφεία της KPMG, καθώς και στα συνέδρια μας, μέσω της διάθεσης χώρου προβολής του έργου τους. Παράλληλα για 12η συνεχή χρονιά, όπως και κάθε Νοέμβριο, μέλη της εταιρείας μας συμμετείχαν ως δρομείς στον «Αυθεντικό Μαραθώνιο», το κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χρονιάς, και έτρεξαν για καλό σκοπό, την ενίσχυση του έργου και των πόρων της ΕΛΕΠΑΠ.

Άνθρωποι

Αναγνωρίζοντας την αξία των ανθρώπων που συμβάλλουν καθημερινά στην υλοποίηση στόχων και στην επίτευξη έργων της KPMG, επιλέγουμε να επενδύουμε στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη, πραγματοποιώντας σειρά δράσεων και σεμιναρίων που θα επιφέρουν την μέγιστη απόδοση και θετική αλλαγή στην δυναμική της ίδια της εταιρείας. Μέλημα μας η υγεία και ασφάλεια των ανθρώπων μας γι’ αυτό και κάθε νέα χρονιά πραγματοποιείται εξειδικευμένο σεμινάρο Α’ Βοηθειών. Καθώς η KPMG στην Ελλάδα έχει βαθιά χαραγμένο στο DNA της το αίσθημα της προσφοράς, στηρίζουμε συνειδητά τους συνανθρώπους μας που μας έχουν ανάγκη, συμμετέχοντας σε εθελοντικές αιμοδοσίες και ενισχύοντας την τράπεζα αίματος της KPMG. Η προώθηση της αξίας της υγείας και της ευεξίας θεμελιώνεται μέσω ενεργειών ενδυνάμωσης και εκγύμνασης του σώματος, της ψυχής και του μυαλού της πρωτοβουλίας “Well-being month”. Xαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα σεμινάρια ευεξίας στο χώρο εργασίας, ορειβατικό περίπατο, μαθήματα ορθοσωμίας, και συμβουλές διατροφης.

Η KPMG στην Ελλάδα, μαθαίνει στους ανθρώπους της να ενεργούν με ακεραιότητα και ενσυναίθηση και οι ίδιοι έχουν ανάγκη να δώσουν πίσω στην κοινότητα και να συμβάλουν στην καλύτερη πορεία της. Προτεραιότητα μας αποτελεί η ανάδειξη πρωτοβουλιών που θα ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη, και θα συνδυάζουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. με τις ενέργειες Κοινωνικής Υπευθυνότητάς μας. Η KPMG αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής και της κλιματικής κρίσης, επενδύει στην εκπαίδευση και στην κοινωνική προσφορά, έχοντας πάντα ως στόχο την αλλαγή συνηθειών, την προώθηση της αλληλεγγύης και τη δημιουργία πιο ευνοϊκών συνθηκών για τις μελλοντικές γενιές.

Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά δημιουργούμε μια πιο ζωντανή και εξελισσόμενη εταιρεία.  

Αρθρογράφος
Κύριος χαρακτηρισμός περιεχομένου
Image
Επικεφαλίδα

Στην KPMG ενεργούμε υπεύθυνα. Επενδύουμε στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον για να εξασφαλίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Tags