Νικόλ Κ. Φινοπούλου

Η σημασία της ΕΚΕ για επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης

Submitted by faidra on Mon, 09/06/2021 - 11:00

Είναι καθολικά αποδεκτό πως οι ενέργειες και οι δράσεις των επιχειρήσεων έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο σε όλο τον κόσμο. Επιπτώσεις οι οποίες συνδέονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τις θέσεις εργασίας, τις ευκαιρίες εργοδότησης και τις συνθήκες εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγεία, το περιβάλλον, την καινοτομία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τα κριτήρια ESG συμβάλλουν στην επίτευξη μακροχρόνιας απόδοσης και αξίας

Submitted by faidra on Wed, 08/25/2021 - 12:33

Τα κριτήρια ESG δεν οδηγούν απλώς στη δημιουργία καλύτερων επιχειρήσεων αλλά συνάμα συμβάλλουν στην επίτευξη μακροχρόνιας απόδοσης και αξίας.