2024

Οι 5 τάσεις ESG για το 2024

Tο 2024, θα είναι το έτος κατά το οποίο οι εταιρείες θα αρχίσουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τα ESG, αποδεικνύοντας ότι το ESG ήρθε για να μείνει. Αν και είναι αλήθεια ότι η τάση αυτή ξεκίνησε ως αποτέλεσμα της ανάγκης συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη διαχείριση κινδύνων, μέχρι φέτος, οι εταιρείες θα αναθεωρήσουν ριζικά τις επιχειρηματικές τους δομές. Τα θέματα ESG θα μετατραπούν από προαιρετικά σε αναπόσπαστα στοιχεία της εταιρικής στρατηγικής, απαραίτητα για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας.

.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Οι προκλήσεις και οι προσδοκίες των εταιρειών για το 2024

Ένα εκτενές αφιέρωμα φιλοξενεί το site www.esgstories.gr το οποίο περιγράφει τις πρακτικές που ακολουθούν οι εταιρείες στους τομείς ESG, τα αποτελέσματα που πέτυχαν το 2023 αλλά και τους νέους στόχους που έχουν θέσει για το 2024.  

.

Το 2023 υπήρξε μία απαιτητική χρονιά για τις επιχειρήσεις όπου το ESG αποτέλεσε σημείο αναφοράς για πολλές εταιρείες. Το 2024 αναμένεται να αποτελέσει σταθμό καθώς θα αποτελέσει "Έτος Συμμόρφωσης", όπου η προσέγγιση των εταιρειών σε αναφορές βιωσιμότητας θα μεταβεί από εθελοντική σε υποχρεωτική. 

Από τον Ιανουάριο του 2024 σε ισχύ τα ΔΠΧΑ για τη βιωσιμότητα και το κλίμα

Τα νέα παγκόσμια πρότυπα γνωστοποίησης της βιωσιμότητας και του κλίματος των Ιδρυμάτων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2024, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Βιωσιμότητας (ISSB) των ΔΠΧΑ.

.