χρηματοδοτήσεις

Τρ. Πειραιώς: Νέες χρηματοδοτήσεις σε ΜμΕ με ESG

Η Τράπεζα Πειραιώς= σταθερά δεσμευμένη στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, χρηματοδοτεί επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG), αναφέρει ανακοίνωση. Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΕΥ και ΙΟΒΕ: Η συνεισφορά των ευρωπαϊκών πηγών άμεσης χρηματοδότησης στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας

Μελέτη για την πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης στην Ελλάδα κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, εκπόνησαν η ΕΥ Ελλάδος και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Τράπεζα Πειραιώς: Χρηματοδότηση στην Παπουτσάνης με κριτήρια ESG

Νέα συμφωνία χρηματοδότησης υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς με την ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της τράπεζας για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων, με κριτήρια ESG.

.

Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Alpha Bank: Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με κρατική εγγύηση 80%

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB, συμμετέχει στο Πρόγραμμα του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας», παρέχοντας πόρους και τεχνογνωσία σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις και παράλληλα χρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια που αφορούν καινοτόμες δράσεις.

.

ΣΕΒ: Προϋπόθεση για χρηματοδοτήσεις η αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης 

Με στόχο τη χαρτογράφηση των διαφορετικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, όπως αυτές προδιαγράφονται τόσο από τις πρωτοβουλίες της πολιτικής ηγεσίας όσο και από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η τραπεζική και μη τραπεζική χρηματοδότηση στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, ολοκληρώθηκε η δεύτερη κατά σειρά, για θέματα χρηματοδότησης, συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ.