Έκθεση ESG

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΕΣΦΑ 2022: Βάσεις για ένα μέλλον μηδενικών ρύπων

Σταθερά βήματα προς ένα ενεργειακά καθαρό μέλλον μέσω της διαρκούς εξέλιξης του συστήματός του και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λειτουργιών του πραγματοποιεί ο ΔΕΣΦΑ, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος χρήσης 2022. Ο Διαχειριστής προχώρησε στη σύνταξη και δημοσίευση της πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου καταγράφονται οι επιδόσεις, η στρατηγική και οι πρωτοβουλίες του σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τους επίσημους δείκτες βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών (ESG).   

.

Τα 7 βήματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής ESG

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επενδυτές, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες εξετάζουν τις στρατηγικές, τις πρακτικές και τις επιδόσεις των εταιρειών σε θέματα ESG, όταν αποφασίζουν πού και με ποιον θα συνεργαστούν ή σε ποιον θα επενδύσουν. Η αυξανόμενη υιοθέτηση των επενδύσεων ESG αποτελεί απειλή για τους οργανισμούς που δεν έχουν αναπτύξει στρατηγική ESG.

.

H Μαρίνα Φλοίσβου δημοσίευσε την 4η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στη δημοσίευση της 4ης ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης προχώρησε η Μαρίνα Φλοίσβου, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της τα τελευταία 20 έτη, στην οποία παρουσιάζεται η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG).

Οι μισοί εργαζόμενοι θεωρούν το ESG ως ένα τικάρισμα κουτιών 

Το 50% των εργαζομένων θεωρούν τo ESG απλώς ως μια άσκηση συμπλήρωσης κουτιών, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικά επίπεδα αποδέσμευσης και αδιαφορίας των εργαζομένων για αυτή τη σημαντική δραστηριότητα, σύμφωνα με  μια νέα έρευνα της EcoOnline, μιας κορυφαίας τεχνολογικής πλατφόρμας για ασφαλέστερους χώρους εργασίας.

.

Ξεκίνησαν και οι πρώτες Εκθέσεις ESG από εταιρείες

Μετά τις Εκθέσεις Βιωσιμότητας, σειρά έχουν οι Εκθέσεις ESG και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά καθώς το ESG αφορά ολοένα και περισσότερο τόσο τις εταιρείες όσο και τους επενδυτές. 

Από τις πρώτες εταιρείες που προχώρησαν στη δημοσίευση Έκθεσης ESG είναι η αμερικανική AAR, πάροχος αεροπορικών υπηρεσιών σε εμπορικούς και κυβερνητικούς φορείς.