Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παπαστράτος - 3η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης: "Πυξίδα για το αύριο"

Η Παπαστράτος, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον, δημοσιεύει την 3ηΕνιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022. Στην Έκθεση αποτυπώνονται αναλυτικά, με συγκεκριμένα αριθμητικά δεδομένα και τεκμηρίωση, οι στόχοι που υλοποίησε η εταιρεία μέσα στο 2022 καθώς και οι δείκτες απόδοσης (KPIs) της επιχειρηματικής λειτουργίας της, σε συνάρτηση με τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).

Κοινωνία

ΙΟΝ: Σταθερά βήματα προόδου προς ένα βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν

Έχοντας ξεπεράσει με επιτυχία τις προκλήσεις των τελευταίων χρόνων σε μία χρονιά ορόσημο για την Εταιρεία, η ΙΟΝ, παρέμεινε πιστή στις δεσμεύσεις της και τους στόχους της προς την κατεύθυνση της Βιωσιμότητας. Η εταιρεία ολοκλήρωσε και παρουσιάζει την 3η κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα έτη 2021 και 2022.

Η νομοθεσία CSRD για εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης

Submitted by jmantzikos on Thu, 10/26/2023 - 08:27

Η οδηγία για την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή νωρίτερα φέτος, αποτελεί το πλέον καυτό θέμα για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι επηρεάζει δεκάδες μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότερες από 50.000 μεγάλες και μεσαίες εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα απαιτηθεί να δημοσιοποιούν σε ετήσια βάση δεδομένα και πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα κριτήρια ESG.

Επιχειρήσεις: Σύνταξη προσχεδίου νόμου για τις εκθέσεις βιωσιμότητας

Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την σύνταξη προσχεδίου νόμου και προκαταρκτικής ανάλυσης συνεπειών ρύθμισης που θα ενσωματώσει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία αφορά στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων, συγκροτήθηκε με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα.

.

Πάνω από τα 3/4 των επικεφαλής δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το CSRD

Μια νέα έρευνα της VinciWorks, εξειδικευμέμη εταιρεία στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης για τη συμμόρφωση και τη βιωσιμότητα, διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι ηγέτες και διαχειριστές συμμόρφωσης ESG δεν είναι έτοιμοι για την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD).

.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 175 ηγέτες και διαχειριστές συμμόρφωσης ESG, διαπίστωσε ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα (77%) δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την υποβολή εκθέσεων CSRD, παρά το γεγονός ότι το CSRD θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024.

Netflix: Μειώσεις άνθρακα με γνώμονα την επιστήμη σε συνδυασμό με τη δύναμη της φύσης

Το ανθρακικό μας αποτύπωμα για το 2021 ήταν περίπου 1,5 εκατ. τόνους και πάνω από το μισό αυτού του αποτυπώματος προέρχεται από τη φυσική παραγωγή σειρών και ταινιών που βλέπετε στο Netflix.

.

H BCG Δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2022

Η φετινή έκθεση βιωσιμότητας της BCG είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 60 χρόνων λειτουργίας της εταιρίας και αποτελεί μια ανασκόπηση του έργου της BCG σε θέματα βιωσιμότητας. Σύμφωνα με την έκθεση, η BCG πραγματοποίησε περισσότερα από 900 κοινωνικά και περιβαλλοντικά έργα για 780 φορείς το 2022, ενώ έχει επενδύσει συνολικά από το 2020 πάνω από 1 δισεκατομμύρια δολάρια για την προώθηση έργων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε συνεργασία τόσο με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όσο και με άλλους κοινωνικούς φορείς, όπως ΜΚΟ.

.

Η Παπαστράτος δημοσιεύει τη 2η Ενιαία Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τη 2η ενιαία έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης 2021 δημοσίευσε η Παπαστράτος, έχοντας θέσει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η έκθεση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των προτύπων GRI Universal Standards 2021 και GRI Topic Standards, και λαμβάνοντας υπόψιν τις απαιτήσεις του AA1000AP (2018).

ΤΧΣ: Με εστίαση σε ESG και ενεργειακό αποτύπωμα η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δημοσιεύει την δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021. Η Έκθεση παρουσιάζει την προσέγγιση του Ταμείου σε θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), καθώς επίσης τον σημαντικό αντίκτυπο και ευκαιρίες που δημιουργούν τόσο για το τραπεζικό σύστημα, όσο και για την κοινωνία ευρύτερα. Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021 συντάχθηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards).