διαχειριστές επενδύσεων

Οι διαχειριστές επενδύσεων συνεχίζουν να ενισχύουν την ενσωμάτωση του ESG

Η ενσωμάτωση του ESG γίνεται σταθερά ο κανόνας, καθώς οι διαχειριστές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επενδυτών, σύμφωνα με την τελευταία επισκόπηση αξιολόγησης ESG των επενδυτικών κεφαλαίων της XPS Pensions Group. Ο αριθμός των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων που λαμβάνουν πράσινη αξιολόγηση ESG αυξήθηκε σε 36% έναντι 24% πέρυσι.

.