πανεπιστήμιο

Τρόπους για αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας στην κλιματική αλλαγή αναζητούν οι ερευνητές στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το εργαστήριο FAME Lab στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θεωρείται παγκοσμίως πρωτοπόρο στην έρευνα που αφορά τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία, την εργασία και την απόδοση. Αυτή την περίοδο σημαντικό κομμάτι στο πεδίο των ερευνών της ομάδας αυτής αποτελεί η μελέτη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε βασικούς τομείς της βιομηχανίας (π.χ. μεταποίηση, κατασκευές, μεταφορές, τουρισμός, και γεωργία).

.

Στην 9η θέση παγκοσμίως το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την πολιτική του σε θέματα Ισότητας των φύλων

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, δημοσιεύθηκε από τους Times Higher Education η διεθνής κατάταξη πανεπιστημίων «THE University Impact Rankings», με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο να σημειώνει σε αυτήν τις υψηλότερες επιδόσεις και διακρίσεις στην ιστορία του.

.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΟΤΕ διδάσκεται σε διεθνή πανεπιστήμια

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ΟΤΕ φοιτητών και καθηγητών του προγράμματος Executive MBA του κορυφαίου αμερικανικού Πανεπιστημίου William and Mary και του ΟΠΑ